Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

71-Amel Defteri, Sırat, Hesap, Mizan, Havz

AMEL DEFTERLERİ

483-İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı bulunduğu bir defter verilecektir. Başka bir tarifle, Kirâmen Kâtibîn adı verilen melekler tarafından yazılan defterler dağıtılacaktır. Bu defterin adı nedir?

&Amel defterleri                            

SIRAT KÖPRÜSÜ

484-Sırat köprüsü nedir?

Sırat köprüsü Allah tarafından Cehennemin üzerine kurulmuş bir köprüdür. Dünyada Allah’ın istediği gibi yaşayan Müslümanlar bu köprüden kolayca geçecekler ve Cennete ulaşacaklardır. Müşrikler, münafıklar ve kafirlerde bu köprüyü geçemeyeceklerdir. Onlar bu köprüden yuvarlanarak, günah-larının cezasını çekmek üzere, bu köprünün altında bulunan Cehenneme düşeceklerdir.

HİSAB YADA HESAP

485-Hisab yada hesap ne demektir?

&Hisap yada hesap, mahşer meydanında Allah tarafından insanların dünyada yaptıklarından sorguya çekilmesidir.

MİZAN

486-Mizan ne demektir?

&Mizan, mahşer meydanında insanların sevaplarının ve günahlarının tartılacağı manevi bir ölçü yada alettir.

487-İnanç ve davranışların değerlendirilmesi ise kurulacak adalet terazileriyle gerçekleşecektir. Buna dini terminolojide ne ad verilir?

&Vezin

HAVZ

488-Havz nedir?               

&Havz, Allah’ın Peygamberimize verdiği bir havuzdur. Bu havuzdan içenler bir daha susuzluk çekmeyeceklerdir. Bu havuzdan Peygamberimizin ümmetleri yani bizim gibi Müslüman olanlar içeceklerdir. (İnşeallah)