Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

70-Haşr

HAŞR(ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞ)

478-Kur’ân-ı Kerîm öldükten sonra tekrar dirilişi inkâr edenlere karşı, yeniden dirilmenin aklen mümkün olduğunu ve mutlaka meydana geleceğini ısrarla vurgulamakta ve bu konuda şu delilleri ileri sürerek, bu gerçeği ispatlamaktadır. İleri sürülen deliller nelerdir?

&Bir şeyi yoktan var edenin, onu ikinci defa var etmesi

&Zor bir şeyi yaratan, kolay bir şeyi elbette yaratabilir

&Ölü bir durumda olan yeri canlandıran Allah, insanı yaratması gibi

479-“İnsanın kuyruk sokumu kemiği dışındaki her şeyi, ölümünden sonra çürüyüp yok olacaktır. Kıyamet günü tekrar diriltme hangi parçadan olacaktır?

&Kuyruk sokumu kemiği(Acbüz Zenep)                      

480-Haşr ruhani midir, cismani midir?

&Hem ruhani hem de cismanidir

481-Mahşerde kimlerin nelerden sorguya çekileceği konusunda nasıl bir sıralama yapılır?

&Yahudi ve Hıristiyanlar Allah’ın eş ve oğul edinip edinmediğinden

&Müşrikler; şirklerinden

&Peygamber; ümmetlerinden ve davetlerinden

&Mütekebbir; kibrinden

&Mü’min; Namazdan, ibadetlerinden, Zulümden, Ömründen, Malından, Vücudundan, İlminden vb.

482-Hayvanların da devamlı kalmak üzere haşr olacaklarını söylemişlerdir. Bu görüşü ifade eden hangi mezheptir?

&Mutezile âlimleri