Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

70-Elmalılı Hamdi Yazır

13-ELMALILI HAMDİ YAZIR

431-Elmalılı Hamdi Yazır’ın 12 yılda tamamladığı tefsirinin adı nedir?

&Hak Dini Kur’an Dili

432-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, yazdığı fetva müsveddesiyle kimin tahttan indirilmesini sağlamıştır.

&II. Abdülhamid

433-Resmi bir talep üzerine yazılan Hak Dini’nde, Diyanet ile Hamdi Yazır arasında anlaşma yapılmıştır. Şart koşulan hususlar nelerdir?

&Ayetler arasındaki tenasüb ve insicam

&Nüzul sebepleri

&Aşereyi geçmemek üzere kıraat

&Gereğine göre kelime ve terkiplerin etimolojik değerlendirmesi

&İtikatta Ehl-i sünnet, amelde Hanefi mezhebine uyularak ayetlerin çeşitli açılardan açıklanması

&Oryantalistlerin, batılıların yanlış ve tahrif içerikli sözlerinin değerlendirilmesi

&Baş tarafa önemli bir mukaddime konması Elmalılı, tefsirini yazarken bu maddelere büyük ölçüde uymuştur.

434-Hamdi Yazır tefsiri Hak Dini Kur’an Dili’nin özellikleri nelerdir?

&Zaman zaman fıkıh usulü kaidelerini zikredip, kimi durumlarda fıkhi konulara gereğinden fazla eğilmektedir.

&İhtilaflı konularda bir tercihte bulunup okuyucuyu tereddütten kurtararak bir karara varmasında yardımcı olmaya çalışmaktadır.

&Surelerin tefsirine başlamadan önce, giriş diyebileceğimiz bir bölümde sure hakkında bazı bilgiler vermektedir. Burada surenin Mekki mi Medini mi olduğu; ayet, kelime, harf, fasıla ve isimleri hakkında malumat arz edilmektedir. Bazen bunlara ilave olarak surenin önceki sureyle olan münasebeti ele alınmakta, surenin faziletiyle ilgili hadislere yer verilmekte, sebeb-i nüzullere temas edilmektedir.

&Kelimelerin kök, türev ve anlamlarını izah ederken, şiirden yararlanmıştır. Bu şiirler yoğunluk sırasına göre Arapça, Türkçe ve Farsça’dır. Türkçe olmayanların anlamları verilmiştir. Kimi zaman şairlerin ismi de zikredilmiştir.

&Tefsirini edebi bilimsel ve felsefi açıklamalarla desteklemiş ve tefsirinde batılı İslam araştırmacılarına cevaplar vermiştir.

435-Elmalılı, “Besmele” ile ilgili verdiği meallerden hangisini tercih etmektedir?

&Besmeleyi tercüme etmeye kalkışmayıp, her zaman aslına göre söylenmeli