KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

7-Toplumsal Ahlak

TOPLUMSAL AHLAK 

54-Felsefi antropoloji insanı nasıl bir varlık olarak niteler?

&Biyopsişik(kaos, sürekli değişim ve çatışma hali.)

55-Yetkin insan ne demektir?

&İnsan sorumluluklarını bilip başkalarıyla iyi geçinen insandır.

56-Toplumsal hayatta insan ilişkilerini düzenleyen kavramlar nelerdir?

&Din, hukuk ve ahlak

57-‘’Üç kişinin oturduğu bir masaya iki bardak çay geldiğinde o iki bardak masanın üzerinde kişilerin önünde birkaç defa gider gelir. Üçü de çayı birbirine ikram etmekte arkadaşını kendisine tercih etmektedir: ‘’Buyurun siz için ben biraz sonra gelecek olanı alırım.‘’ İsar dediğimiz şey işte budur.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

58-İslam’ın özel anlamı nedir?

&Sırat-ı müstakim(doğru yol)

59-İslam kavramının kökü olan hangi kelimeden gelmektedir?

&Silm kelimesinden gelir ve huzur, barış, esenlik ve güvenlik demektir.

60-Ahlaki emirleri ‘’şartlı (hipotetik ) ve şartsız (katagorik) emir‘’ şeklinde ikiye ayırırken, ahlakta şartsız emrin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu tanım kime aittir?

&Kant

61-Vakıfların amacı nedir?

&Devlet elinin uzanamadığı konularda devletin yükünü hafifletmek sosyal yapıyı güçlendirmek ve sosyal adaleti gerçekleştirmek gayesiyle kurulmuş hayır kurumları kamu hizmetinin ve yatırımlarının tamamlayıcısı olan sivil yapılanmalardır.

62-İslam kardeşliği ne demektir?

&Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamber’in daha özel vurgu yaptığı ve üzerinde ısrarla durduğu ‘’ inanç kardeşliğidir’’.

63-Kur’an-ı Kerim’in hangi suresinde İslam kardeşliğinin ilkeleri özet olarak ortaya konur?

&Hucurat Suresinde

64-Akrabalarımızla olan ilişki, İslam dini litaratüründe ‘’sıla-i rahim‘’ kavramı ne ile ifade edilir?

&Akrabalık bağı demektir.

65-Aile ve akrabalarımızdan sonra yakın ilişki içinde bulunduğumuz kişilerdir?

&Komşularımızdır.