Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7-Med Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar

MED KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

56-Med konusunda dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir?

&Medler mütevatir kıraat imamlarından nakledilen mertebelerde okunmalı. Mü-tevatir med miktarları, ictihadi bir durum değildir. Kur’an-ı Kerim okuyan, kimin kıraatına göre okuyorsa bütün okuyuş vecihlerinde ona uyması gerekir.

&Kur’an-ı Kerim’i okurken medler, okuyuş tarzıyla orantılı olmalıdır. Hadr tarzındaki bir okuyuşta medler en az ne kadar çekiliyorsa, o miktar çekilmelidir. Hadr ile okurken, medleri tertile göre çekmek; bir laubalilik ve başıbozukça bir harekettir. Adabına uygun olan: Medlerin, sükûnların, idgamların hülasa bütün tecvid hükümlerinin aynı ölçüde ve birbirlerine mütenasib olmalarından ibarettir. Sağlam okuyan ve okuduğuna saygı gösteren okuyucunun aklı ağzında olmalıdır.

&Kur’an-ı Kerim okuyan kimse, medlerde; imamının okuduğu bütün mertebeleri okuyabilir. Caiz gördüğü mertebeler arasında tercih yapabilir. Mesela İmam Asım kıraatı ve Hafs rivayetiyle okuyan kimse muttasıl, munfasıl, lazım meddleri dört elif okumak durumundadır. Arız med, yerine göre dört eliften bir elife kadar inebilir.

&Medlerin okunuşunda tecvid kaidesini bozan musiki ve nağmeyi tecvide uydurmalı, tecvid kaidesini musikiye ve makama hâkim kılmalıdır.

&Medlerin icrasında, med sebeblerinin gösterilmesine itina edilmeli ve hassas davranılmalıdır. Med sebebi olan hemze ve sükûnun iskatına, hazfine veya teshiline meydan verilmemelidir.