Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7-Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Mucizeler

KUR’ÂN-I KERÎM’DE GEÇEN MUCİZELER 

32-Kur’ân-ı Kerîm’de bazı mûcizelerden söz edilir. Kur’an’da geçen bu mücizeler nelerdir?

&Hz. İbrâhim, Bâbil Hükümdarı Nemrud tarafından ateşe atılmış ve ateş Allah’ın emrine uyarak onu yakmamıştır.

&Hz. Sâlih’in, Semûd kavminin isteği üzerine bir deve getirmesi, Semûd kavminin azarak deveyi kesmesi, buna karşılık yüce Allah’ın müthiş bir deprem ile onları yok etmesi.

&Hz. Ya‘kub’un oğlu Yûsuf’un gömleğini kör olan gözüne sürmesi sonucu gözlerinin açılması.

&Hz. Süleyman’ın bir kuşla konuşması, karıncanın sözünü anlaması

&Hz. Îsâ’nın Allah’ın izniyle çamurdan kuş yapıp, onu üflediği zaman canlı bir kuş olup uçması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körü ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iyileştirmesi, havârilerin isteği üzerine gökten bir sofra indirmesi

&Hz. Mûsâ’nın elindeki asânın yılan haline gelmesi, elini koynuna sokup çıkardığında elinin eksiksiz ve bembeyaz olması, asâsının Firavun’un huzurundaki sihirbazların ip ve sopalarını yutuvermesi, asâsını denize vurunca denizin yarılıp, İsrâil oğulları’nın açılan yoldan geçmesi, Firavun ve ordusu geçeceği sırada denizin tekrar kapanıp onları boğması