Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7- Kadın Ve İbadet

KADIN VE İBADET

118-Çocuğun ağlaması, susması ve vaktin gecikmesi halinde, kadın kucağında çocuğuyla namaz kılabilir mi?

&Kılabilir.

119-Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bildirdiğine göre kadınların, kocalarının haklarına saygılı olmaları ve meşru isteklerini yerine getirmeleri hangi ibadetin karşılığıdır?

&Cihad ibadetinin.

120-Bir kadın adet süresinde ve lohusalık halinde kılamadığı namazları sonradan kaza eder mi?

&Hayır, kaza etmez.

121-Ramazanda ay halini önlemek için hap kullanmak caiz midir?

&Ay hali oruç tutmaya manidir, bu halde iken tutulan oruç sahih olmaz. Ay hali, hayız kanının görülmesiyle başlar. İlaç ve hap sebebiyle de olsa, akıntı olmadıkça ayhali vuku bulmadığından tutulan oruç sahihtir. Ancak hayız kanı ile vücutta biriken zararlı maddeler dışarı atıldığından, vücudun sıhhati bakımından ay halini önlemek için ilaç ve hap kullanılması tavsiye edilmez.

122-Bir kadın adet süresinde tutamadığı ramazan oruçlarını sonradan kaza eder mi?

&Evet, kaza eder.

123-Adet gören bayanlar keffaret orucu nasıl tutarlar?

&Keffaret olarak, arka arkaya altmış gün (veya iki kameri ay) oruç tutmaya başlayan bir kadının, bu arada görebileceği ayhali günleri keffaret orucunun sürekliliğini engellemez ve bozmaz. Ancak bu durumda ay halinin bitiminden sonra, ara vermeden keffaret orucuna devam edilmesi şarttır. Söz gelimi on gün oruç tuttuktan sonra, onbirinci gün ayhali gören bir hanım, belli günleri bitince hiç ara vermeden tekrar oruca başlar, önceki tuttuğu on güne ekleyerek keffaret orucunu tamamlar.

124-Düşük yapan kadının orucu bozulur mu?

&Düşük yapan bir kadının yaptığı düşüğün saç, tırnak gibi bazı uzuvları belirgin hale gelmişse bu kadın, yaptığı bu düşükle lohusa sayılır ve orucu da bozulur.

125-Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler?

&Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.

126-Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilir mi?

&Hayır.

127-Hamile olan kadın oruç tutarken kusarsa orucu bozulur mu?

&İstek ve iradesi dışında kusan kişi, ister az, ister çok (ağız dolusu) kussun, kustuğunu geri yutmaz ise, orucu bozulmaz. Ancak böyle bir kusuntu ağız dolusu olup geri dönerse İmam Ebu Yusuf’a göre orucu bozar. Kendi isteği ile ağız dolusu kusan kişinin orucu bozulur. Yani o gün orucunu devam ettirir, Ramazandan sonra bir gün kaza gerekir, keffaret gerekmez. Şayet ağız dolusundan daha az kusarsa orucu da bozulmaz, kaza da gerekmez.

128-Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir?

&Caizdir.

129-Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekât vermek gerekir mi?

&Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez.

130-Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına kullanabilir mi?

&Kullanamaz.