Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7-İmanın Geçerli Olmasının Şartlar

İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLAR

84-İmanın makbul=geçerli=sıhhatli olmasının şartları nelerdir?

&İman esaslarına ölüm anında ölüm korkusu gibi sebeplerden değil, kendi hür irademizle inanmak

&Dini hükümlerin hepsinin doğru ve güzel olduğunu gönülden kabul etmek ve kalp ile tasdik etmek

&Dini hükümlerin ilahi hikmet gereği olduğunu kabil etmek, yerine getirmede inat etmemek ve tekebbür yapmamak.

&Îmânda sâbit olmak: Meselâ üç yıl sonra dînimi bırakacağım diyen, hemen kâfir olur.

&Havf ve recâ arasında olmak: Ya’nî Allahü teâlânın azâbından korkup rahmetinden ümit kesmemek. Her zaman korku ile ümit arasında olmak.

&Can boğaza gelmeden îmân etmek: Ölürken, âhiret hâllerini gördükten sonra kâfirin îmânı kabûl olmaz. Fakat o ânda da, müslümanın tevbesi kabûl olur.

&Güneş batıdan doğmadan önce îmân etmek: Artık o zaman tevbe kapısı kapanır. Yeis(iman-ı yeis): Ölürken iman etmemek gerek.

&Gaybı yalnız Allahü teâlâ bilir: Gaybı Allahtan başkası bilemez. Bir de Allahın bildirdiği peygamber, evliyâ veya başka bir kimse de bilebilir.

&Îmândan bir hükmü reddetmemek: Küfrü gerektiren şeylerden kaçmak. Dini hükümleri inkâr edici söz ve davranışlardan sakınmak

&İ’tikâdını, inancını İslâm dîninden almak: Târihçilerin, felsefecilerin değil, Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği şekilde îmân etmek lâzımdır.

&Dînî bir hükümde şüphe etmemek: Meselâ acaba namaz farz mı, içki harâm mı diye şüphe etmemek

&İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek

&Zaruret-ı diniyeden birini inkâr etmemelidir.

&Hubb-i fillâh, buğd-i fillâh üzere olmak: Allah için sevmek Allah için düşmanlık etmek. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir.

&Ehl-i sünnet vel cemâ’ate uygun i’tikâd etmek.