KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

7-İhrama Girme Yerleri

İHRAMA GİRME YERLERİ

55-Saygı gösterilmesi gereken (Kâbe’nin etrafını iç içe kuşatan yerler) ihrama girme yerleri nerelerdir?

&Harem          &Afak          &Hil     

56-Mekke ile etrafında, bitkileri koparılmamak ve av hayvanlarına zarar verilmemek üzere belirli sınırlar içindeki emniyetli bölgeye ne denir?

&Harem Bölgesi

57-Harem ve Hil bölgelerinin dışında kalan yerlere ne denir?

&Afak   

58-Hil bölgesi dışından doğrudan Mekke’ye veya Harem bölgesine gelenlerin ihramsız geçmemeleri gereken beş nokta, Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Bunlardan her birine ne denir?

&Mikat                 

59-Mekke’ye veya Harem bölgesine gelenlerin ihramsız geçmemeleri gereken beş yer nelerdir?

&Yelemlem         &Zülhuleyfe            

&Cuhfe                 &Zâtüırk             

&Karnülmenâzil                  

60-Mısır ve Suriye istikametinden gelenlerin mîkatıdır. Mekke’ye yaklaşık 187 km. uzaklıktadır. Bu bölge neresidir?

&Cuhfe                                

61-lrak yönünden gelenlerin mîkatıdır. Mekke’ye uzaklığı yaklaşık 94 kilometredir. Bu bölge neresidir?

&Zâtüırk

62-Necid ve Küveyt yönünden gelenlerin mîkatı olup, Mekke’ye yaklaşık 96 kilometredir. Bu bölge neresidir?

&Karnülmenâzil 

63-Mekke’ye Medine üzerinden gelenlerin mîkatıdır. Medine’ye yaklaşık 10 km., Mekke’ye 450 km. mesafededir. Mekke’ye en uzak mîkat budur. Hz. Peygamber Vedâ haccında, halen Âbâr-ı Ali denilen bu mîkatta ihrama girmiştir. Bu bölge neresidir?

&Zülhuleyfe

64-Yemen ve Hindistan tarafından gelenlerin mîkatı olup, Mekke’ye yaklaşık 54 km. mesafededir. Mekke’ye en yakın mîkat budur. Bu bölge neresidir?

&Yelemlem         

65-Mîkattan önce ihrama girmek câiz, hatta bir mezhepte ise ihram hükümlerine uyabileceği konusunda kendine güvenenler için daha da faziletlidir. Diğer üç mezhebe göre ise ihrama mîkat sınırında girmek sünnete uygun olduğu için daha faziletlidir. Mîkattan önce ihrama girmeyi câiz gören mezhep hangisidir?

&Hanefi               

66-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Hava yolu ile Cidde’ye gelenler, geldikleri istikametteki mîkatın hizasını geçmeden, niyet ve telbiye yaparak ihrama girerler.

&Uzaklardan gelenler(Âfâkiler), gerek hac gerek umre için, yolları üzerindeki bir mîkatta ihrama girerler.

&Yol üzerinde mîkat yoksa en son, kendilerine en yakın mîkatın hizasını geçmeden ihrama girmelidirler.

&Hepsi doğru

67-Aşağıdaki ifade doğru mudur?

Namaza başlama tekbiri anlamına gelen tahrîme ile ihram kelimeleri aynı kökten türemiş ve anlamları birbirine çok yakın iki kelime olduğu gibi, ait oldukları ibadetteki fonksiyonları da birbirine çok yakındır. Hatta ihram için mecazen ‘haccın başlama tekbiri’ demek mümkündür.

&Evet