Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

7-Cilt ve Ebru sanatı

CİLT VE EBRU SANATI

105-En eski kitap malzemeleri nelerdir?

&Papirüs, terbiye edilmiş deri(parşömen) ve kağıt.

106-Türkistan’da ortaya çıkan ‘’ebru’’ ne sanatıdır?

&Kitreli su üzerine serpilen boyalarla bezenmiş kağıt ve bunu hazırlama sanatıdır.

107-Çanak çömlek sanatı kimlere daya-nır?

&Asurlular

108-Türk ismiyle bütünleşmiş her devirde en çok beğenilen renk hangisidir?

&Firuze (Turkuvaz)

109-Sanatın uygulanmasına Türkçe de teclid mesleğe ciltcilik bunu meslek edinenlere ne denir?

&Mücellid

110-Dericiliğin kitap kaplarından kullanılışı Mısırlı Hıristiyan Koptlarla başlamıştır. İslam’da böyle sanatlara önem verilmesinin sebebi nedir?

&Kur’an’ın en güzel şekliye Mushaf haline getirilebilmesi içindir.

111-Kitaphane ismiyle kurulan sanat atolyesini kim kurmuştur?

&Timur’un torunu Baysungur kurmuştur.

112-Yazılı ebruyu ilk bulan kimdir?

&Şebek Mehmet Efendidir.

113-İbrahim Edhem Efendi hangi lakapla anılmıştır?

&Hazarfen(Bin sanat sahibi)

114-Çini sanatını Türkler Orta Asya’daki araştırmalara göre 8.yy.dan itibaren kullanıyorlardı.  Çini sanatı kitabelerde ve binalarda yapı malzemesi olarak kimler kullananlar?

&Uygurlar, Karahanlılar ve Gazneliler

115-İslam öncesi Türk topluluklarından hangilerinde çini sanatı görülmektedir?

&Göktürkler ve Kırgızlar

116-Çini ne demektir?

&Çin e ait demek olan çini, günümüzde pişmiş topraktan yapılan sırlı duvar kaplamalarına verilen bir addır. Eski kaynaklarda buna ‘’ sırça’’ veya ‘’kaşi’’ denmiştir.

117-Seramik nedir?

&Bir veya birden fazla metalin metal olmayan elementlerle birleştirilerek pişirilmesi sonucu oluşan inorganik bileşiğe seramik denir.

118-Porselen nedir?

&Tümü killi topraktan yapılan veya yüksek oranda kil ihtiva eden ham maddelerden üretilmiş, yüzeyi parlakça ve en sert seramik grubuna ‘’ porselen’’ adı verilir. Eski kaynaklarda fağfur denir.

119-Mimari yüzeyde günümüze kadar ulaşan çini kullanımı ilk olarak hangi camide görülmektedir?

&Kayrevan’daki Sidi Ukbe Camii’nin mihrabında görülmektedir.

120-Osmanlı döneminin en önemli çini üretim merkezi neresidir?

&İznik

121-Selçuklu döneminde neresi çini süslemeciliğin merkezi durumundadır?

&Konya

122-Çini ve seramik yapımında kullanılan malzemeler nelerdir?

&Hamur, Boya ve Sır

123-Sır nedir?

&Seramik hamurunun üzerine sürülen pişince eriyerek hamurun üzerini kaplayan ve ona cam ve camsı görünüm kazandıran, koruyucu ince şeffaf tabakaya sır denir.

125-Günümüzde topraktan yapılma kullanım eşyalarına ne ad verilmektedir?

&Seramik veya Keramik

126-Tümü killi topraktan yapılan en sert seramiğe ne ad verilir?

&Porselen
127-Levha halindeki çini üretimi ilk defa nerde üretilmiştir?

&Samerra’da
128-Şerefe altlarındaki mukarnas bezemelere hangi yüzyılda rastlanır?

&13. yydan itibaren

129-Çini sanatına kaynak olabilecek tüm desenlerin işlendiği eser hangisidir?

&Rüstem Paşa Camii

124-Toprak Evani veya Çini Evani neye denir?

&Pişmiş topraktan yapılan çanak ve çömleğe eskiden verilen isimdir.