KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

7-Arapların Yaptıkları Savaşlar

ARAPLARIN YAPTIKLARI SAVAŞLAR

109-Genellikle şahıslar veya kabileler arasında başlayan, daha sonra savaşa dönüşen, bütün kabilenin katılmasıyla alınan intikama ve yapılan savaşa ne denir?

&Eyyamü’l-Arab

110-Evs ve hazrec arasında meydana ge-len belli başlı savaşlar nelerdir?

&Sümeyr savaşı                 &Yevmü buas

111-Eyyamü’l-Arab savaşları hangileridir?

&Zükar               &Buas                     &Ficar

112-İslamdan önce, arap kabileleri arasında sık sık savaşlar olurdu. Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda kaç ficar savaşı yapılmıştır?

&4 savaş

112-Araplarla iranlılar arasında geçen savaşlara ne denir?

&Zükar savaşları

113-Kureyş ve Kinane ile Kays ve Aylan arasında geçen savaşlara ne denir?

&Ficar savaşları

114-Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in davetini kabule zemin hazırlayan, Medinelilerin bir iç harbi olan savaşlar hangisidir?

&Buas savaşları

115-Hz. Muhammed(s.a.v)in katıldığı 4. ficar savaşında Kureyş ve Kinane’nin genel komutanı kimdir?

&Harb bin Ümeyye

116-Hz. Muhammed(s.a.v)in katıldığı 4. ficar savaşında Beni Haşim’in komutanlığını kim üstlenmişti?

&Zübeyr bin Abdülmuttalib

117-Hz. Muhammed(s.a.v)’in katıldığı 4. ficar savaşında kimle kim karşı karşıya gelmişlerdi?

&Kureyş ve Kinane kabileleri ile Kays aylan ve müttefikleri

118-Peygamberimiz savaşılması yasak olan aylarda yapılan Ficar savaşlarından hangisine katılmıştı?

&4. Ficar savaşına. ( Dört yıl sürdü)

119-Hz. Muhammed(s.a.v) dördüncü ficar savaşlarına kaç yaşında iken katılmıştır?

&20 yaşında iken (571 +20 = 591)

120-Hz. Muhammed(s.a.v), ficar savaşlarından sonra kimlerin ittifakı ile kurulan  “Hılfülfüdul anlaşmasına“ katılmıştır?

&Haşim oğulları  &Muttalib oğulları   

&Esed oğulları     &Zühre oğulları  

&Teym oğulları

121-Eyyamü’l-Arab savaşları nasıl sonuçlanır?

&Kabileler arasında düşmanlığa, kin ve nefretin yayılmasına, insanların ölümüne, kan davalarının artmasına ve intikam duygusunun gelişmesine yol açar. Arapların kahramanlıklarının ortaya çıkmasına, arap dilinin gelişmesine, atasözlerinin ve şiirin söylenmesine, savaşlarla ilgili rivayetlerin anlatılmasına vesile olur.

122-Araplar haram aylarda savaşmazlardı. Şayet savaşılırsa, bu savaş, ficar savaşı adını alırdı. Bu aylar hangileridir?

&Zilkade              &Zilhicce       

&Muharrem        &Recep

123-İslam’ın ilk yıllarında Arabistan’ın İran sınırında bazı Arap kabileleri büyük bir İran ordusunu yenmişlerdi. Zükar savaşı olarak bilinen bu çarpışmada Arapların parolası ne idi?

&Ya Muhammed

124-Bekir bin Vail ve arkadaşlarından oluşan bir topluluğun Hac ziyareti sırasında Kâbe’de Efendimizle karşılaşarak ona: “Eğer Allah İranlılara karşı bize zaferi kolaylaştırırsa biz de senin dinini kabul ederiz demişlerdi. Efendimiz de zafer için onlara dua etmişti. Bu hangi savaştır?

&Zükar harbinde