Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

69-Hz. Peygamberin Üslubu Ve Anlatım Tarzı

PEYGAMBERİN ÜSLUBU VE ANLATIM TARZI 

269-Hz. Peygamberin anlatım tarzı nasıldı?

&Her ne zaman bir şey anlatırsa, üç defa tekrarlar

&Yavaş yavaş konuşmayı tercih eder

&Rastgele değil, kelimeleri ve cümleleri itina ile seçer

&Bıkkınlık getirir endişesiyle sürekli konuşmaması

&Konuşmayı zinde oldukları zamana denk getirmesi

&Eğitim-öğretim amacıyla erkekler ve hanımlar aktif katılmış

&Perşembe günlerini hanımlara tahsis etmiştir

270-Hz. peygamber ile sahabe arasındaki iletişim iki şekilde olmuştur. Bunlar nelerdir?

&Sahabenin aracısız olarak Peygamberden bizzat aldığı bilgi

&Sahabenin Peygamberden dolaylı yollardan edindiği bilgi

271-Şah Veliyyullah Dıhlevi: ‘’Sahabenin bilgiyi bizzat Hz. Peygamberden almasına“ ne adını vermiştir?

&Zahiri telakki

272-Şah Veliyyullah Dıhlevi: ‘’Sahabenin Hz. Peygamberden bizzat değil de, dolaylı yollardan edinilen bilgiye ne adını vermiştir?

&Delaleten telakki

272/1Hz. Peygamberin üslubu ve anlatım tarzı olan dolaysız anlatım ne demektir?

&Sözü dolaştırmadan, ifade edilecek hakikatin açık ve yalın bir şekilde bildirilmesidir.

273-Hz. Peygamberimiz kullandığı dolaysız anlatıma neler örnek olabilir?

&Açık emir ve yasaklarında, geçmiş, gelecek ve mevcut durum ile ilgili öğretici ve bilgilendirici haberlerinde, hutbelerinde, yazışmalarında ve vasiyetlerinde, kısa, öz ve veciz ifadelerdir.

274-Hz. peygamberin üslubu ve anlatım tarzı olan dolaylı anlatım ne demektir?

&Bir hakikatı ifade edebilmek için, açık veya yalın ifadeler yerine, onu anlaşılır kılmak veya insanın zihnine ve hayatına katmak için başvurulan anlatımdır

275-Hz. Peygamberimiz kullandığı dolaylı anlatıma neler örnek olabilir?

&Edebi tasvirler, Teşbih, Mecaz, İstiare, Kinaye, Meseller ve Kıssalar

276-‘’Et tasvir bil muvazene’’ ne demektir?

&Hz. Peygamber; niteleme tasvirleri ile birlikte mukayeselerle de anlatmak istediklerini ifade etmesidir.

277-Hz. Peygamberin anlatım tarzı olarak en fazla başvurduğu üslup(tasvir) hangisidir?

&Edebi tasvirlerdir. (Gayb âlemi ile ilgili maddi ve manevi tasvirler: Kıyamet, cennet, cehennem, melek ve şeytan vb. Şehadet âlemi ile ilgili maddi ve manevi tasvirler: Abdest,  namaz, oruç, hac ve zekât vb.)

278-Dolaylı anlatımın en önemli üslupları nelerdir?

&Teşbih, istiare ve mecaz

279-Hz. Peygamberin rüyada veya uyanıkken olan olayları anlattığı kıssalar var mıdır?

&Evet. Vahyin başlangıcı ve miraç vb. Bunların sayısı 15’i geçmez.