Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

69-Atusi

12-ATUSİ

429-Atusi (Ebu’s-Sena Şihabuddin Mah-mud) hangi mezhebe mensubdur?

&Şafii (Ancak birçok meselede Hanefi mezhebine uymuş hatta bir süre Bağdat’da Hanefi müftüsü olmuştur)

430-Atusi tefsirinin özellikleri nelerdir?

&Dirayet yöntemi tefsirine ağırlık vermişse de rivayet usullerini de terk etmemiş iki metodu birleştirmiştir

&Bazı ayetlerde işari tefsir yaklaşımına yönelmiş.

&Sureler ve ayet grupları arasındaki bağlantı ve uyumu belirtmiş siyak bütünlüğü oluşturmaya çalışmış.

&Sure ve ayetlerin faziletine dair haberleri nakletmiş

&Kıraat incelikleri, dil incelikleri ve edebi sanatlar belirtilmiş

&Astronomi tabiat ilimleri ve felsefe konularının tefsirde yer almasına karşı çıkmış(ama yer yer bu konularda faydalı bilgilerde vermiş)

&İşari nüktelerden söz etmiş izahı zor te’villere gitmemiş