Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

68-Sünnet Ve Hadisi Doğru Anlama Esasları

SÜNNET VE HADİSİ DOĞRU ANLAMA ESASLARI

266-Sünnet ve hadisi doğru anlamanın temel esas ve ilkeleri nelerdir?

&Anlayan (İnsan) ile ilgili esaslar.

&Anlatan (Hz. peygamber) ve üslubu ile ilgili esaslar

&Anlatılan (Hadis ve sünnet) ile ilgili esaslar

267-Sünnet ve hadisin anlayan yani insan açısından anlamaya etki eden etkenler nelerdir?

&Anlayanın sünnet ve hadisi anlamaya girişmeden önce zihninde ve bilincinde var olan şeyler.

&Anlayanın anlamaya girişmeden önce güttüğü gaye ve maksat

&Anlayanın kültür birikimi ve bilgi dağarcığı

&Anlayanın içinde yaşadığı çağ ve bu çağın dayatmaları

268-Anlatılan(hadis ve sünnet) ile ilgili ilkeler nelerdir?

&Hadislerle ilgili yapılması gereken ilk iş, her hadisin bütün rivayetlerini toplamaktır.

&Hadislerin doğru anlaşılabilmesi için atılması gereken ikinci adım, aynı konuda varid olan bütün hadisleri toplamaktır.

&Hadisin kime hitaben, hangi sebeplerle söylendiğini tesbit etmektir.

&Bir hadisin sadece vürud sebebi değil, aynı zamanda illeti ve hikmeti de tesbit edilmelidir.

&Kur’an’ı esas alarak, bir konuda varid olan bütün hadislerden ve bu hadislerin illet, hikmet, gaye ve maksatlarından hareketle genel ilkeler belirlemek ve tek tek bu ilkeler çerçevesinde yorumlamak lazımdır.

 

&Anlayanın deneyimleri, bireysel ve toplumsal yaşantısı, tarihsel ve toplumsal şartlar.