KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

68-Havz-ı Kevser, Mahşer, Tevekkül

HAVZ-I KEVSER 

470-Kıyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek havuzlar bulunacaktır. Hz. Peygamber’in havuzu çok geniş, suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten daha güzel, kadehlerinin sayısı da gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen bir daha ebediyen susamayacaktır. Peygamberimizin havuzunun adı nedir?

&Havz-ı kevser

MAHŞER

489-Mahşer ne demektir?

&Mahşer, kıyamet koptuktan sonra insanların Allah tarafından tekrar diriltilerek, sorguya çekilmek üzere bir yerde toplanmasına denir.

490-Kıyamet gününde yeniden diriltilen varlıkların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne ad verilir?

Arasat

TEVEKKÜL

 491-“Güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” anlamlarına gelen, hedefe ulaşmak için gerekli olan maddî ve mânevî sebeplerin hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmak demektir. Hangi ifadenin tanımı yapılmıştır?

&Tevekkül

492-“…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever”.  “Önce deveni bağla, Allah’a öyle havale et” ayet ve hadisi neyi ifade eder?

&Tevekkül