Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

67-İslam Âlimlerinin Metin Tenkidinde Geliştirdikleri Altı İlke

İSLAM ÂLİMLERİNİN METİN TENKİDİNDE GELİŞTİRDİKLERİ ALTI İLKE 

265-İslam âlimlerinin metin tenkidinde geliştirdikleri altı ilke vardır bunlar nelerdir?

&Bir hadisin isnadı ne kadar sahih olursa olsun, metninde aranması gereken ilk özellik; Kur’an’a uygun olup olmadığı

&Hz. Peygamberden geldiği söylenen bir hadisi, aynı konudaki diğer hadislere ve herkes tarafından bilinen (maruf) meşhur sünnete arz etmektir

&Hadisin; aklıselime-sağduyuya uygun olup olmadığının araştırılmasıdır

&Hadisin; İslam’ın külli temellerine dayanan ana ilkelerine uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmaktır

&Hadisler; eğer deney ve tecrübeye açık bir konuda ise; insan his, tecrübe ve müşahedesine uygun olup olmadığını değerlendirmek

&Rivayet edilen bir hadisin, tarihen sabit olmuş hadislere uygun olup olmadığını, tarihi hakikatlere ters düşüp düşmediğini kontrol etmektir