Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

65-İbn Aşur

8-İBN AŞUR

414-İbn Aşur tefsirinin adı nedir?

&Et-Tahrir ve’t-Tenvir. Uzun adı: Tahriru’l -Mana’s-Sedid ve Tenviru’l – Akli’l-Cedid min Tefsiri’l-Kitabi’l-Mecid. Et-Tahrir ve’t-Tenvir, Fatiha’dan başlayıp Nas’ta biten, tam bir tefsirdir.

415-İbn Aşur’un tefsiri otuz cilttir. Birinci ciltte on mukaddime yer almaktadır. Bunlar nelerdir?

&Tefsir ve Te’vil     &Tefsir ilminden yararlanma

&Kıraatler                &Rey ile tefsirin anlamı

&Nüzul sebepleri    &Müfessirin amacı               

&Kur’an kıssaları    &Kur’an isim ve ayetleri vd.

&Kur’an’ın i’cazı       &Rivayet dışı tefsirin sıhhati/geçerliliği

416-İbn Aşur tefsirinin yöntemi nasıldır?

&Surenin tefsirine bir giriş ile başlamakta, burada genellikle, surenin ismi ve onunla yakından uzaktan ilgili konulara değinmekte, konuyla ilgili rivayetlere yer vermektedir. Sonra surenin tarihine, amaçlarına, ihtiva ettiği hükümlere değinip ardından ayetleri teker teker açıklamakta, Kur’an ve sure bütünlüğünü, tenasüp ve insicamı ortaya koymaktır. Bunun ardından toplu bir yorum yaparak, ayetleri edebi açılardan yorumlamaktır.