Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

63-İmam-ı Kurtubi

6-İMAM-I KURTUBİ 

402-Endülüs Kurtuba da doğmuş ancak ilim tahsili için Mısır’a yerleşmiş. Ahkâm ayetlerini açıklamaya çalışmıştır. Kendisi fıkhi olarak maliki mezhebine bağlı olmasına rağmen mutaassık davranmamış ve diğer görüşlere de yer vermiştir. Hangi müfessirden bahsedilmiştir?

&Kurtübi

403-Kurtubi’nin ‘’Ahkamü’l- Kur’an’’ adlı tefsirinin tam adı nedir?

&El-Camiu’li- Ahkami’l- Kur’an ve’l- Mübeyyin lima Tadammenehu mine’s-Sünneti ve Ayi’l-Furkan eserin tam adıdır.

404-Kurtubi’nin tefsir sunuşu nasıldır?

&Tefsirinin mukaddimesinde, eserinde izleyeceği yöntem, Ku’an-ı Kerim’in okunması ve fazileti, dirayet tefsiri, ahruf-i seb’a vb. bazı usul konuları ve Kur’an ilimleri hakkında bilgiler sunmuştur.

405-Kurtubî tefsirinin en önemli özelliği nedir?

&Ahkâm ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklamasıdır.