Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

63-Ahiret Hayatı

AHİRET HAYATI

404-Ahiret ile ilgili temel kavramlar nelerdir?

&Kıyamet     &Haşir     

&Mahşer       &Hesap     

&Mizan         &Kevser     

&Sırat            &Cennet   

&Cehennem

405-“Son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir ve İsrâfil’in (a.s.) Allah’ın emriyle, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedî hayata ne denilir?

&Ahiret hayatı

406-“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir günah işlerse onun cezasını görecektir.” ve “Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir, bugün asla zulüm yoktur.” Ayetler iman esaslarından hangisi ile ilgilidir?

&Ahirete iman

407-Kur’an-ı Kerim’de kıyametle ilgili olarak yirmi kadar isim geçmektedir Bu isimlerin her birinde kıyametin bazı özellikleri anlatılmaktadır Bunlar nelerdir?

&Yevmud’din: Din günü, ceza günü anlamlarındadır

&Es-saatu: Kur’an-ı Kerim’de “saat yaklaştı ve ay yarıldı” (Kamer / 1) buyrularak saat kelimesi ile kıyamet ifade edilmiştir

&Yevmul Kıyame: Kıyamet günü, ölülerin kalkacağı; kıyam edecekleri gün

&Yevmu’l Hak: Hak ve doğruluk günü Amellerin tartılmasında hiçbir haksızlığın yapılmayacağı gün

&Yevmu’l Malum: Geleceği kararlaştırılmış, belli gün

&El-Vaktu’l Malum: Geleceği belli ve kararlaştırılmış vakit

&El-Yevmu’l Ahir: Son gün

&Yevmu’l Azife: Yakında gelecek gün, musibetler günü

&Yevmun Asir: Zor ve sıkıntılı bir gün

&Yevmun Azim: Büyük gün

&Yevmun Asib: Zor ve sert bir gün

&Yevm-ul Ba’s: Yeniden dirilme günü

&Yevmu’t Teğabun: Üzüntü ve esef günü

&Yevmu’t Telak: Buluşma günü

&Yevmu’l Tenad: Çağırma, feryat ve figan günü

&Yevmu’l Cem: Toplanma günü

&Yevmu’l Hasre: Hasret günü

&Yevmu’l Huruc: Kabirden çıkma günü

&Yevmu’l Fasl: İyi ile kötünün ayrılma günü

&El-Kari’a: Süzülme ve temizlenme günü

&El-Ğaşiye: Perdenin açılacağı gün

&El-Tammet’ul Kübra: Büyük musibet günü

&En-Nebe-ul Azim: Büyük haber günü

&El-Hakka: Mutlaka gelecek olan saat

&El-Va’d: Vade günü

&El-Vakıa: Vuku bulacak gün

&Emrullah: Allah’ın emri

&Es-Salahatu: Kekelenecek yer, mahal 

408-Ahiret inancının etkileri nelerdir?

&Oto kontrol sağlama

&Sonsuzluk bilinci

&Mazlumlar için teselli

&Sorumluluk bilinci

&Yok, olmayacağı düşüncesi insanı mutlu eder