KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

62-Kıyamet Alâmetleri(Eşratü’s-Saat)

KIYAMET ALÂMETLERİ(Eşratü’s-Saat)

1-KIYAMETİN KÜÇÜK ALÂMETLERİ 

394-Kıyametin küçük alâmetlerinin bazıları nelerdir?

&Dinî emirlerin ihmal edilmesi                      

&Ahlâkın bozulması                                           

&Peygamberimiz’in gönderilmesi (son peygamber olması)  

&Peygamberimizle peygamberliğin sona ermesi

&İlmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması 

&Zekât verecek fakirin bulunmaması

&Şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması.

&Ehliyetsiz insanların söz sahibi olması

&Adam öldürme olaylarının artması

&Dünya malının bollaşması                         

2-KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ

395-Müminleri nezleye tutulmuş gibi bir duruma getiren ve kâfirleri sarhoş eden bir alametin çıkışı ve bütün yeryüzünü kaplaması. Yanda kıyametin büyük alâmetlerinden birinin tanımı yapılmış olup bu tanıma uygun olan nedir?

&Duman               

396-Öyle bir şahıs çıkacak ki ve Tanrılık iddiasında bulunacak, istidrâc denilen bazı olağan üstü olaylar gösterecek ve Hz. Îsâ tarafından öldürülecektir. Yandaki kıyametin büyük alâmetlerinden olan vasıfları sayılan kişi kimdir?

&Deccâl

397-Dâbbetü’l-arz ne demektir?  

&Ahir zamanda bir canlı çıkacak, yanında Hz. Mûsâ’nın asâsı ve Hz. Süleyman’ın mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü aydınlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kıracak, böylelikle müminlerin ve kâfirlerin tanınmaları sağlanacaktır.

398-Evrenin tek hâkimi Allah’ın emriyle dünya tersine dönecek, bu olaydan sonra iman edenlerin imanı, kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir. Kıyametin alametlerinden olan bu ifade neyle açılımıdır?

&Güneşin Batıdan Doğması

399-İki topluluğun yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapmaları da kıyametin bir başka büyük alâmetidir. Bu iki topluluk hangisidir?

&Ye’cûc ve Me’cûc’ün Çıkması        

400-Kıyametin büyük alametlerinden olarak yeryüzünde bozgunculuk çıkaran ve gerçek mahiyetlerini Allah (c.c)’in bildiği iki topluluğu ismi nedir?

&Yecuc – Mecuc

401-Kıyametin kopmasına yakın bir zamanda gökten inecek, insanlar arasında adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber’in dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir. Gökten inecek olan kişi kimdir?

&Hz. Îsâ

402-Kıyametin bir zamanda biri doğuda, biri batıda, biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç olay olacak. Bu üç olay nedir?

&Yer Çöküntüsü

403-Hicaz taraflarında büyük bir alamet çıkacak ve her tarafı aydınlatacaktır. Kıyametin büyük alametinden olan bu olay hangisidir?

&Ateş Çıkması