Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

62-İbn Kesir

5-İBN KESİR

400-İbn Kesir’in tefsirinin özellikleri nelerdir?

&Akide yönünden Eş’ari fıkıh yönünden şafii olan ıbn Kesir ıbn Teymiyyeden etkilenmiş onun kanaatlerine göre fetvalar vermiş

&Önce Kur’an’ı Kur’an ile tefsir i seçer bu şekilde tefsirde aciz kalınırsa sünnet ile tefsire gider sonra sahabe tabiin ve selef âlimlerin sözlerini nakleder

&Sadece Rey’e dayanarak tefsirden kaçınır.(Selef âlimleri anlayamadıkları ayetleri tefsir etmemişler bu yüzden)

&Ayetin izahı Kur’an hadis ve Sahebe sözlerinde yoksa Mücahid bin Cebr gibi tabiin âlimlerinin sözlerine müracaat eder

&İsrailiyattan yararlanır

&Kur’an’dan öğüt alma ve hüküm çıkarmada uzun irab tahlilleri belağat sanatları buna dair nükteler ve diğer ilimlerin konusuna giren çıkarımlar yer almaz

&İsrailiyatın zararlarından okuyucuları korumaya çalışır

&Arap dilini açık ve anlaşılır biçimde kullanır, okuyucuyu öğrendikleriyle amel etmeye davet eder ayetin nazil olduğu ortama götürmeye çalışır

&Konuyu dağıtmadan sadece tefsir ettiği ayeti anlamaya teksif eder

&İbn Cerir, İbn Ebi Hatim ve İbn Atiyye gibi müfessirlerden nakilde bulunmuş

401-İbn Kesir’e göre ısrailiyat kökenli kıssalar nasıl değerlendirilir?

&Doğru olduğunu bildiğimiz ve elimizdeki delillerin de doğruluğunu teyit ettiği nakiller ve kıssalar bunlar sahihtir

&Yalan olduğunu bildiğimiz ve elimizdeki delillere ters düşen nakil ve kıssalar

&Ne kendisine inanılan ne de yalan olduğu söylenebilen hakkında suküt edilen kıssalar bunları hikâye etmek de caizdir ama bunlar dinen fayda sağlamaz.