Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

62-Hadislerin Yazımı Ve Yasaklanması

HADİSLERİN YAZIMI VE YASAKLANMASI     

241-Hadis yazılımını yasaklayan sebepler nelerdir?

&Yasak, Hadis’lerin Kur’an ile karışması endişesi ile konmuş, endişeye mahal kalmayınca da kaldırılmıştır.

&Yasak, Hadis’lerin Kur’an ile aynı sayfalara yazılmasını önlemek içindir.

&Sadece vahiy kâtiplerini bağlayan bir yasaktır.

&Bizzat yazı ile ilgili bir yasaksa, o zaman bu yasak sadece yazı işlerini iyi bilmeyen kimseleredir.

&Resmi bir tedvin işlemine yöneliktir.

&Yazılanlara güvenilip ezberlemenin terk edileceği endişesi

&O günkü toplumun sahip olduğu ilim zihniyeti

&Kur’an-ı Kerim dışındaki şeylerle meşgul olup ihmal edileceği endişesi

242-Hz. Ömer; neden hadislerin resmen toplanmasından vazgeçmiştir?

&Kur’an’la karışabileceği veya bununla meşgul olunup, Kur’an’ın ihmal edilebileceği endişesinden

243-Hadis rivayetlerinde senedi ve ravinin durumunu araştırmayı haklı kılan durum ne idi?

&Hz. Osman’ın vefatından sonra başgösteren olaylar ve güvensizlik ortamı

244-Hz. Peygamber, kendi sağlığında Kur’an’dan başka her hangi bir şeyin yazılmasını yasaklamış hatta yazılan bir şey varsa bunların imha edilmeleri gerektiğini neden söylemiştir?

&Ayetlerin diğer yazılan şeylerle karışır endişesi

245-Hz. Ömer’in hadis yazımını yasaklamasında gözettiği hikmet nedir?

&Dirayetsiz bir rivayet kargaşasının yaşanması korkusundan

246-Hz. Peygamber kendi sözlerinin yazılmasına kısıtlı-karahaten izin vermiştir. Neden?

&Çünkü Hadis-i Şerifler Kur’an’dan sonra ikinci kaynak olduğundan

247-Hz. Peygamber kendi sözlerinin yani hadislerin yazılması için kime ruhsat vermiştir?

&Abdullah bin Amr bin As’a