Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

61-Kıyamet Günü

KIYAMET GÜNÜ

383-Kıyamet nedir?

&Kıyamet dünyanın bugünkü düzeninin sonu demektir. İsrafil adlı meleğin sur(eş anlamlısı;NAKUR) denen alete üfürmesiyle başlayacak olan ve kâinatın bugünkü düzeninin değişmesine sebep olacak olan olaya ‘Kıyamet(Azife)’ denir.

384-‘’Kalkmak, dikilmek, ayaklanmak” anlamlarına gelen ve evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesi demektir. Bu tanım hangi kavram içindir?

&Kıyamet günü(Azife günü)                         

385-Kur’an’da kıyamet günü birkaç isimlerle anılmıştır. Bunlar nelerdir?

&Saat   

&Vâkıa (kesin olarak meydana gelecek olan)

&Et-tâmmetü’l-kübrâ (en büyük felâket ve belâ), tamme &Hâkka (gerçek olan)

&Gaşiye (şiddetiyle birden bire halkı saran)

&Karia (kapıyı çalacak gerçek)

&Racife (sarsıcı)

&Sahha (Korkunç gürültü)

386-Kıyamet kopacağı zaman kimin üzerine kopacaktır?

&Kötülerin ve kâfirlerin üzerine

 387-Allaha kavuşmayı yalan sayanlar, doğrusu hüsrana uğramışlardır. Öyle ki “saat” apansızın gelince, günahlarını sırtlarına yüklenerek “dünyada sorumsuzca yaptıklarımızdan dolayı bizlere yazıklar olsun” derler. Dikkat edin, isleyip yüklendikleri sey ne kotudur! (enam/31) ayette işaret edilen saat ile ne kastedilmektedir?

&Kıyamet günü

388-İnsan ölürken en son hangi yeteneğini kaybeder?

&Duyma

389-Kıyamet gününde en son dirilip hesaba ilk olarak çekilecek ümmet hangisidir?

&Muhammed Ümmeti

390-Kıyamet yaklaşınca İsa(a.s)’in, minaresine ineceği Şam’daki cami hangisidir?

&Ümeyye

391-Kıyamete yakin geleceği peygamber efendimiz tarafından haber verilen ve İslamiyet’i yeryüzüne hâkim kılacak olan mübarek zat hangisidir?

&Mehdi

392-‘’Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin Allah’a ait olduğu ve peygamberin sadece bir uyarıcı olarak gönderildiği vurgulanmaktadır.’’ Bu ayet Kur’an’da toplam 6 kez geçmektedir. Bu sûrelerin hepsi de Mekkîdir. Bu sureler hangileridir?

&Yûnûs/48           &Enbiyâ/38         

&Neml/71              &Sebe’/29           

&Yâsin/48             &Mülk/25

393-Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin Allah’a ait olduğunun bildirildiği ayetler 6 yerde geçer. Bu sureler hangileridir?

&Mülk/26              &A’raf/187           

&Lokman/34         &Ahzâb/23          

&Zuhruf/85           &Ahkâf/23