KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

6-Zelletü’l-Kari

ZELLETÜ’L-KARİ

88-Aşağıda 8 maddeden oluşan bilgiler hangi kavramın açıklamasıdır?

*Namazda kıraati ifa ederken Kur’an’ın bir kelimesinin dahi anlam bozulacak şekilde kasten değiştirilmesi halinde namaz bozulur.

*Namazda Kur’an okurken yanlış okunan harf de kasıt yoksa Kur’andan biriyse veye hareke yanlışı yapılmışsa namaz bozulmaz.

*Bir harf yerine başka bir harf okumak: Bu harfler sin ve sad harfi gibi mahreç yakınlığı bulunan harflerden ise namaz bozulmaz

*Şeddeli harfi şeddesiz, uzun okunacak yerde kısa, idgam yapılacak yerde idgamsız (veya terslerini okumak) yaparak okumakla namaz bozulmaz.

*Eğer âyete bir harf ilâve edilse, mâna değişmiyorsa namaz bozulmaz. Değişiyorsa bozulur. ‘’Allahüekber” yerine “aaallahüekber’’ gibi

*Bir kimse namazda fâhiş hata ile okuduktan sonra, dönüp yeniden düzgün şekilde okursa namazı câiz olur.

*Kıraat esnasında az veya çok miktarda âyet atlamakla namaz bozulmaz

*Anlam bozulmadığı takdirde kelimelerin yerinin değişmesiyle namaz bozulmaz

&Zelletü’l-kari