Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Taklid Dönemi

TAKLİD DÖNEMİ 

94-Kaçıncı asından sonra, ictihadı bırakarak, taklide yönelmeler başlamıştır?

&Hicri dördüncü(4.) asır

95-İslam hukukçuları, hüküm verirken  iki önemli noktayı esas almışlardır. Bu iki önemli nokta nelerdir?

ØDinin ruhuna aykırı olmayacak, Müslümanların çıkarına ters düşmeyecek

96-Taklid döneminin sebepleri melerdir?

&Kaynak eserlerin özetlenmesi hareketidir.(İhtisar)

&Füruu ezberlemeye özen gösterip, usulü terketmek

&Tartışma ve münakaşaların revaçta olması

&Tamamen vehme dayanan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar için hüküm aramak (Farazi fıkıh)