KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Mucize

MUCİZE

26-Mücize nedir?

“insanı âciz bırakan, karşı konulmaz, olağan üstü, garip ve tuhaf şey” anlamlarına gelen, terim olarak “yüce Allah’ın, peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay” diye tanımlanır. Tabiat kanunlarının geçerliliğini ve etkilerini kısa ve geçici bir süre durdurur. Mahiyeti, pozitif bilimlerle açıklanamaz. Aksi halde bu mücize olmaktan çıkar ve olağan bir şey olurdu. Kur’an’da âyet, beyyine ve burhan kavramları kullanılır. Hangi kavram açıklanmıştır?

&Mucize                              

 

27-Mucize hangi özelliklere sahiptir?

Mucize, diğer kimselerin yapmasından aciz olduğu olağan üstü bir iştir Mucize şu özelliklere sahip olmalıdır: 8İnsanların, hatta yeteneklilerin gücünün üzerindeki bir iş olmalıdır 8Tehaddiyle (meydan okumakla) birlikte olmamalıdır 8Nübüvvet iddiasıyla birlikte olmalıdır (Bu özellik Peygamberlere mahsus)

28-Bir olayın mûcize sayılabilmesi hangi özellikleri taşıması gerekir?

&Mûcize gerçekte Allah’ın fiilidir.   

&Mûcize peygamberlerde meydana gelir.

&Mûcize tabiat kanunlarına aykırı bir olaydır.

&Mûcize, peygamberin isteğine uygun olur.

&Mûcize, peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunur.                  

29-Peygamberimizin en önemli üç muczesi nedir?

&İnsanların benzerini yazamadıkları ve hükmü Kıyamete kadar devam edecek olan bizim kitabımız olan Kuranı Kerim.     

&Miraç mucizesi.

&Ayın ikiye yarılışı mucizesi.

30-Resulullah(sav)’ın mucizeleri yedi kısma ayrılır. Bunlar nelerdir?

&1)Semavi cisimlere ait olan mucizeler: Ayın ikiye bölünmesi, güneşin geri çevrilmesi; yağmur, mâide (sofra), yemek ve meyvelerin gökten inmesi

&2)Cansız ve canlı varlıklardan görülen mucizeler: Taş ve ağacın Hazret’e selam vermesi, O’nun emriyle ağacın hareket etmesi; elinde kumların tesbih ve zikir etmesi ve hurma yaprağının Ebu Ducane’ye kılıç olması gibi

&3)Ölüleri diriltmek ve hastalara şifa vermek hakkındaki mucizeler: Hz Ali (as)’nin gözünün ağrısının O Hazret’in mübarek ağzının suyuyla iyileşmesi; bir kaç hurmayla kaç bin kişiyi doyurması; parmaklarının arasından çıkan suyla bir grup insanların at ve develerinin suya kanması; etini yediği ceylanı diriltmesi, Muaz bin Afra’nın elini iyileştirmesi gibi&4)Hayvanlarda görülen mucizeler: Âl-i Zuheyr’in buzağısının konuşup halkı o Hazret’in peygamberliğine davet etmesi; kurdun, devenin, kertenkelenin ve zehirlenmiş koyunun konuşmaları gibi

&5)Düşmanların şerrinin etkili olmaması hakkındaki mucizeler: Alay edenlerin helak olması, Utbe bin Ebi Leheb’in aslan vesilesiyle parçalanması gibi

&6)O Hazret’in şeytan ve cinlere musallat olması ve onlardan bazılarının iman etmesi hususundaki mucizeleri

&7)Gayptan haber vermekle ilgili mucizeler

31-Hz Peygamber(sav)’in daima diri ve ebedi olan mucizesi nedir?

&Hz Peygamber(sav)’in ebedi olan mucizesi, Kuran-ı Kerim’dir Kuran sadece lafız, fesahat ve belâgat açısından mucize değildir, belki mana, ahkam ve kanunlara sahip olma açısından da mucizedir İlim ilerledikçe, İslam ve Kuran’ın ebedileşme sırrı daha da aydınlanıyor