Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Mekke’nin İdaresi İle İlgili Görevler

MEKKE’NİN İDARESİ İLE İLGİLİ GÖREVLER

92-Mekke’nin idaresi ile ilgili on iki görev hangileridir?

&Rifade      &Hicabe=Sidane      

&Sikaye      &Nedve

&Liva          &Eşnak Kubbe         

&Ukab        &Eysar    

&Einne       &Meşura(Meşveret)

&Sifaret      &Huküme”                         

93-Kâbe’deki vazifeler nelerdir?

&Rifade, hicabet, sikaye, nedve, liva ve kiyade

94-Hz. Peygamberin büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf hangi görevi üstlenmişti?

&Rifade ve sikaye

95-Kusay, Kureyş kubilesinden her sene para toplayarak yemek hazırlamaya, hac mevsiminde hacılara, fakirlere ve yiyeceği olmayanlara Mekke’de, Mina’da ve Arafat’ta yedirmeye başladı. Bu vazifeler ne adıyla kurum haline geldi.

&Rifade

96-Haşim oğullarından Abbas bin Abdülmuttalip elinde olan hacıların su ihtiyacının karşılanması görevine ne denir?

&Sikaye

97-Hacıları sulama ve konuklatıp ağırlama işlerine Muttalip bakıyordu. O’nun ölümünden sonra bu görevi kim üstlendi?

&Abdulmuttalip

98-Abdüddar oğullarının elinde olan Mekke’nin ve kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü darünnedvedeki başkanlık görevine ne denir?

&Nedve

99-Abdüddar oğullarından Osman bin Talha’nın elinde olan Kabe’nin bakımı ve anahtarının muhafazası görevine ne denir?

&Hicabe = Sidane = Kabe’nin perdedarlığı

100-Abdüddar oğullarına ait olan Kureyşin savaş zamanında ve askerlerin toplanmasında bayrağını taşıma imtiyazına (görevine) ne denir?

&Liva

101-Kartal veya karakuş manasına gelen kureyşin sancağını taşıma işine ne denir? (savaş sırasında ortaya çıkarılır ve ordu komutanı taşırdı)

&Ukab

102-Teym oğullarında olan diyetlerin ö-denmesi ve zararların karşılanması görevini Hz. Ebu Bekir yapıyordu. Bu göreve ne denir?

&Eşnak

103-Mahzum oğullarından Halit bin Ve-lid’in uhdesinde olan savaş zamanında çadır kurma ve orduyu techiz etme görevine ne denir?

&Kubbe

104-Mahzum oğullarından Halit bin Ve-lid’in uhdesinde olan savaşta kureyş ordusundaki süvari birliğine kumandanlık yapma görevine ne denir?

&Einne

105-Adi kabilesinden Ömer bin Hattab’a ait olan kureyşin yabancılar nezdinde temsil edilmesi görevine ne denir?

&Sifaret
 
106-Bir işe başlamadan önce “ ezlam “ adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak anlamına gelen nedir?

&Eysar

107-Putlara sunulmuş olan malların saklanması görevine ne denir?

&Huküme veya Emvali muhaccere

108-Kureyş kabilesi reislerinin bir işe karar vermeden önce bu işe bakan kimseyle istişare etmeleri anlamına gelen nedir?

&Meşura veya meşveret