KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

6-Kurbanın Eti Ve Diğer Parçaları

KURBANIN ETİ VE DİĞER PARÇALARI 

53-Kurbanın etini üçe ayırıp fakirlere dağıtmanın hükmü nedir?

&Sünnet

54-İslam kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesini, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesini, üçüncü parçanın ise kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılmasını tavsiye eder. Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesinde de bir sakınca görülmemiştir. Bu görüş kimlere aittir?

&İslâm âlimlerinin çoğunluğuna

55-Tatavvu olarak kesilen kurbanın etinden sahibi de, bakmakla yükümlü bulunduğu kimseler de yiyebilir. Tavattu kurban olarak ifade edilen hangisidir?

&Nafile kurbanlar

56-Adak (nezir) olarak kesilen kurbanın etinden, adakta bulunan kimse ve onun bakmakla yükümlü bulunduğu kimseler yiyemezler. Şayet yiyecek olurlarsa yediklerinin bedelini fakirlere tasadduk etmeleri gerekir. Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler kimlerdir?

&Babası, annesi, dede, hanımı, nineleri, çocukları, torunları

57-Kurban derisi satılabilir mi?

&Kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması halinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir. 

58-Ölen hayvanın derisinden faydalanılır mı?

&Ölen hayvanın derisi necis sayıldığı için tabaklanmadan ondan yararlanmak caiz değildir. Fakat ölü hayvanın tüyü, kılı, kemik ve boynuzu necis sayılmadığı için bunlardan yararlanmak caizdir. (Şafilere göre bunlar da necis sayıldığı için yararlanmak caiz değildir) 

59-Kesilen hayvanın hangi kısımları yenmez?

&Akan kanı, Erkeklik organı, Dişilik organı, Yumurtaları, İdrar torbası (mesane), Guddesi(deri ile et arasında meydana gelen şişlik, beze) ve Öd kesesi