KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

6-Kur’an-ı Kerim’i Okuma Tarzları

KUR’AN-I KERİM’İ OKUMA TARZLARI 

51-Kıraat imamları, Kur’an-ı Kerim’in 3 tarz ve şekilde okunabileceğini söylemişlerdir.  Bunlar nelerdir?

&Tahkik(Yavaş)      &Tedvir(Orta)       &Hadr(Hızlı)

52-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzıdır. Bu tarzda tilavet olunurken, her bir harfin hakkı tam olarak verilir. Medd-i tabiiler birer, diğer fer’i meddler dörder elif miktarı uzatılır. Şedde ve gunneler, izah edilen miktarınca yapılır. Bu tür okumaya ne denir?

&Tertil(Tahkik) 

53- Tedvir ne demektir?

Tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuşun adıdır. Bu tarzdaki okuyuşta tecvid hükümleri orta tempolu bir nispette icra olunur. Mesela: Muttasıl ve munfasıl meddler iki buçuk – üç elif, medd-i lâzım dört elif miktarı uzatılır. Mahreçler ve harflerin sıfatları katiyyen ihlal edilemez.

54-Memleketimizde hatim okunurken, teravih namazı kıldırılırken ve üstad huzurunda hafızlar ders okurken Kur’an okuyuşunda hangi usul tercih edilmektedir?

&Hadr 

55-Kur’an’ın okuyuş şekillerinden Hadr ne demektir?

&Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.

NOT:Kur’an okunurken okuma çeşidi ile ilgili neye dikkat etmeliyiz?

&Kıraata, hangi okuyuşla başlanılmış ise onunla da bitirilmesine dikkat etmeliyiz.