KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

6-Karı-Koca-Çocuk(Ebeveyn) İlişkisi

KARI-KOCA-ÇOCUK(Ebeveyn) İLİŞKİSİ

97-Annenin ilk sütüne ne ad verilir?

&Kolostrum

98-Süt emmenin sabit olduğuna dair yapılan şahitliğe ne ad verilir?

&Beyyine

99-Kadının sütünün alım-satımı caiz midir?

&Caiz değildir. (Şafilere göre caizdir)

100-Bir insan kaç ay süt emse mahremiyet tahakkuk eder?

&Çok az bir süt emse yine mahremiyet tahakkuk eder.

101-“Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir” (Bakara, 233) Ayet-i Kerimesi’nden Cumhur’un çıkardığı hüküm nedir?

Mendub

102-İslam hukukçularına göre emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresi kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?

&İki yıl

103-Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?

&Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları, kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları.

104-Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi?

&Kocasının izni ile evet.

105-Kadın kimin için süslenmelidir?

&Kocası için.

106-Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir?

&Haramdır.

107-Kadın hangi oruçlarını kocasının izni olmadan tutamaz?

&Nafile oruçlarını. Ancak, kocası başka yerde ise ya da hastaysa ondan izin almadan da oruç tutabilir.

108-Hamile hanımın, cenine; ya da emzikle kadının, emzirdiği çocuğa zarar gelir endişesiyle oruç tutmaması caiz midir?
&Caizdir.

109-Kadın, kimlerin yanında başını açabilir?

&Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin oğulları, kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında

110-Kadının kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır?

&Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve “hoşgeldin”le karşılaması, paketi varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması, yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi.

111-Gelinle damat odalarına girdiklerinde ilk yapacakları şey nedir?

&İki rekât şükür namazı kılmak ve dua etmektir.

112-Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler?

&Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları.

113-Gerdek gecesi birlikte olmadan önce hangi dua okunur?

&Önce Besmele çekilir ve “Allahümme Cenniba’ş-Şeytâne mâ Razaktena” duası okunur. (Allah’ım! Şeytanı bizden ve bize lutfedeceğin çocuktan uzaklaştır)

114-Kadınların kefeni zengin olsalar da kime aittir?

&Kocasına

115-Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır?

&Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve “Bismillahi Tevekkeltu alellahi, velâ Havle velâ Kuvvete illâ Billah” duası okunur. (Allah’ın adıyla, Allah’a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır)

116-Kadının nikâh ile kocasından hak ettiği mala ne denir?

&Mehir

117-Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?

&İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur. Ancak erkek ölürse kadının nikâhı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikâhlanamaz. Kadının iddeti (bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde, nikâh devam ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.