Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-İbn Sina

İBN SİNA

47-Asıl adı Hüseyin olan, Ebu Ali künesiyle anılan, tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan ‘’Eş-Şeygü’r-Reis’’ ünvanıyla tanınan, Batı‘da ise ‘’Avicenna‘’ olarak bilinen hangi düşünürdür?

&İbn Sina

48-Buhara yakınlarındaki Efşene’de doğdu. İlköğretimini babası Abdullah’tan gördü. Henüz 18 yaşındayken bu dahi genç, o sırada Samani hükümdarı olan Nuh b. Mansur’u tedavi ederek saray hekimliğine getirildi. Hanefi mezhebine mensup ağırlıktadır. Bahsedilen felsefeci kimdir?

&İbn Sina

49-İbn Sina’nın ansiklopedik tarzda olan ve felsefeye dair en önemli eseri hangisidir?

&Eş-Şifa 

50-İbn Sina dinle felsefeyi uzlaştırmada neyi tercih etmiştir?

&Dini tercih etmiştir

51-Muallim-i Salis=Üçüncü öğretmen) olarak biline düşünür kimdir?

&İbn Sina

52-İbn Sina’nın İslam felsefesi alanındaki eserleri hangileridir?

&Şifa, Necat ve İşarat

53-980 yılında Buhara’da 10 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’ı ezberleyen, tıp, felsefe, astronomi dalında 100′den fazla kitap yazan ve tıp konusunda yazdığı eserleri Batı’da 600 yıl etkili olan büyük Türk âliminin adı nedir?

&İbn-i Sina.

54-Meşhur olan, ‘’El- Kânun fi’t-Tıbb’’ kimin eseridir?

&Doğu’nun şahı ünvanıyla anılan; İbn Sinâ’dır.