Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Hat Sanatı

HAT SANATI

74-Hüsn-i Hat nedir?

&Estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatıdır. En eski lakaplar kâtip, küttab, muharrir, verrak ve hattat(hoş-nüvis-güzel yazan) olarak ifade edildi.

75-Arap hattıyla yazılmış ilk kitap hangisidir?

&Kur’an-Kerim

76-Emeviler döneminde ilk ‘’Celi yazı’’ hattatı kimdir?

&Halid b. Ebü’l-Heyyac

77-Mescid-i Nebevi’nin kıble duvarına Şems Suresini sonuna kadar altınla ilk abidevi yazı yazan hattat kimdir?

&Halid b. Ebü’l-Heyyac

78-Emeviler dönemindeki 4 çeşit yazı ortaya çıkaran ilk büyük yazı ıslahatçısı kimdir?

&Kubbe el-Muharrir

79-Yazıda alfabe ve imla problemi için ilk ciddi çalışmayı kim yapmıştır?

&Ebü’l-Esved ed-Düeli yapmıştır.

80-Arap alfabesi ve imlasında en önemli ıslahatı yaparak bugünkü harekeleme usulünü kim yapmıştır?

&Halil b. Ahmed yapmıştır.

81-Osmanlı hat ekolünün günümüze kadar bütün İslam dünyasını etkileyecek esasları kim tarafından belirlenmiştir?

&Şeyh Hamdullah

82-Kanuni Sultan Süleyman devrinde şemsü’l-hat (hattın güneşi) ve Yakut-ı Rum diye tanınan, aklam-ı sitte tarzına yeni bir yorum getiren hattat kimdir?

&Ahmet şemseddin Karahisari

83-Cahiliye dönemi Arap yazısına ne ad verilirdi?

&El Cezm

84-İslam’ın doğuşunda kaç çeşit yazı biliniyordu?

&Meşk ve Cezm

85-İlk vahiyler hangi yazıyla yazılmıştır?

&Cezm

86-Geometrik yazı hangi adları almıştır?

&Mekki, Medeni ve Kufi

87-Yumuşak ve kavisli harflerin hakim olduğu ‘’Meşk Hattı’’ nerelerde kullanılmıştır?

&Devlet kurumlarında, günlük işlerde ve mektuplarda

88-Emeviler devrinde hüsnü hatla yazdığı mushafla öne çıkan hattat kimdir?

&Halid bin Ebu’l-Heyyac

89-Tumar nedir?

&Parşömen ve papirüsten hazırlanmış büyük boy yaprağa denir.

90-Ebu’l-Esved ed-Düeli’nin seslendirme sistemi nasıldır?

&Fetha için üste nokta, kesre için alta nokta, zamme yerine de harfin önüne nokta, tenvin için de 2 şer nokta konmuştur.

91-İslam hattının şekil ve ölçülerinde kesin kural ve düzenlemeler getirip 11 yazının kurallarını belirleyen kimdir?

&Ahvel el-Muharrir

92-Kıbletül Küttab diye anılan kimdir?

&Yakut

93-Hat sanatında ün yapan Yakut ve 6 talebesine ne ad verilmiştir?

&Esatizei seb’a ( 7 üstat)

94-Hafız Osman hangi padişahlara hocalık yapmıştır?

&2. Mustafa ve 3. Ahmed

95-Hilye-i şerif’i düzenleyen ilk tezhip hattatı kimdir?

&Hafız Osman

96-Şeyh Hamdullah’ın yazıları üzerinde estetik değerlendirmeleriyle yeni bir üslup ortaya koymuş ve asırlarca İslam Dünyasını etkilemiştir. 25 Mushaf yaz-mıştır. Bu hattat kimdir?

&Hafız Osman

97-Osmanlı devletinin resmi yazısı nedir?

&Divani yazı

98-Divani yazının en meşhur hattatı kimdir?

&Matrakçı Nasuh

99-Divani hattının bugünkü şeklini ortaya koyan kimdir?

&Taceddin

100-Osmanlılarda İlk tuğra kime aittir?

&Sultan Orhan

101-Süratli ve kolay yazma ihtiyacından doğan yazı hangisidir?

&Rika

102-Osmanlılar döneminde hadis okutulan yere verilen isim nedir?

&Darü’l-Hadis

103-Osmanlı misafirhanelerine ne ad verilir?

&Tabhane

104-Osmanlı ilmiye sınıfının resmi yazısı nedir?

&Divani