Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Haccın Geçerlilik Şartı

HACCIN GEÇERLİLİK ŞARTI

36-Haccın geçerli yani sahih olabilmesi için üç şartın bulunması gerekir. Bunlar nelerdir?

&İhrama girmek     &Özel vakit      &Özel mekân

37-Vakfenin arafat sınırları içinde ve tavafın Kâbe’nin etrafında yapılması haccın geçerlilik şartlarından hangisine girer?

&Özel Mekân 

38-‘’Hac törenleri (menâsik), hac ayları içinde yapılır. Hac ayları, hac menâsikinin yapılacağı aylar olup, şevval ve zilkade ayı ile zilhicce ayının ilk on günüdür. Bu aylardan önce hac menâsikine başlanmaz. Ayrıca hacla ilgili vakfe, tavaf, sa‘y, şeytan taşlama gibi menâsikten her birinin bu aylar başladıktan sonra belirlenen vakitler içinde yapılması gerekir, aksi halde sahih olmaz.’’ İfadesiyle haccın geçerlilik şartlarından hangisi anlatılmıştır?

&Özel vakit

39-Normal zamanda helâl olan bazı fiiller ihramlı için yasak hale gelir. Bunlar nelerdir?

&Kılık-kıyafet              &Cinsel hayat       

&Avlanmak

40-İhramlı iken bazı yasaklar vardır. Bu yasakları ihlal eden nasıl, neyle cezalandırılır?

&Kurban kesmek        &Sadaka vermek

&Bedelini ödemek      &Oruç tutmak

41-Kılık-kıyafet, cinsel hayat ve avlanmak gibi yasaklar ne zaman başlar?

&Niyet ve telbiye anından itibaren 

42-Hac ve umreye niyet edip telbiye yapmaya “ihrama girmek” dendiğine göre, ihrama giren -ihramlı anlamına gelen- kişiye ne denir?

&Muhrim

43-İhramın rükünlerinin birini terk eden kimse ihrama girmiş olmaz. Diğer üç mezhebe göre ihrama girmiş olmak için niyet yeterlidir. Hanefî mezhebine göre ihrama girmek için ihramın rükünleri nelerdir?

&Niyet                   &Telbiye(Zikr)

44-Niyet hac veya umre yapmaya karar vermek ve hangisini yapacaksa onu belirlemekle olur. Niyeti dil ile ifade etmenin hükmü nedir?

&Müstehap

45-“Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Leb-beyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l-mülke, lâ şerîke lek” (Davetine sözüm ve özümle geldim Allahım, emrin baş üstüne. Davetine sözüm ve özümle geldim ey ortaksız olan sen! Emrin baş üstüne, Hamd senin, nimet senin, mülk de senin. Yoktur senin ortağın). Söylemeye ne denir?

&Telbiye

46-Kadınlar telbiye, dua, zikir ve tesbihlerde seslerini fazla yükseltmezler. Telbiyeyi ihrama girerken kadın ve erkek için bir defa söylemenin hükmü nedir?

&Farz

47-Bir kimse Kâbe’yi ve civarındaki kutsal yerleri ziyaret maksadıyla ihrama girebilir. Bu durumdaki bir kimsenin tavafa başlamadan önce yapacağı ibadetin hac mı yoksa umre mi olduğunu belirlemesi yeterlidir. Şayet bu belirlemeyi yapmadan tavafa başlayacak olursa umre için ihrama girmiş olur. Tavaf yapmadan doğruca Arafat’a çıkıp vakfe yapacak olursa bu ihramı hac için olur ve yaptığı hac da ifrad haccı olur. Görüşü hangi imama aittir?

&Ebu Hanife 

48-Telbiyeyi ihrama girdikten sonra kadın ve erkek için zaman zaman yüksek sesle tekrarlamanın hükmü nedir?

&Sünnet              

49-İhrama girme zamanı hangi aylardır?

&Hac aylarıdır.

50-Telbiye ne zaman kesilir?

&İhramın rüknü olan telbiye, Hacda akabeye taş atınca, umrede ise tavafa başlayınca kesilir

51-Hac ayları hangi aylardır?

&Şevval, Zilkade, Zilhiccenin ilk 10 günü

52-Haremde bulunanlar ihrama nerede girerler?

&Hac için ihrama bulundukları yerde, umre için de harem dışına çıkarak ihrama girerler.

53-Hac ayları başlamadan ihrama girmek, mekruh olmakla birlikte câizdir. Çünkü ihram, haccın rüknü değil sıhhat şartıdır. Diğer ibadetlerde olduğu gibi şartın yerine getirilmesi için vaktin girmesi gerekmez. Görüşü hangi imamlara aittir?

&İmam-ı Ebu Hanife         &İmam-ı Malik

54-Hac aylarından önce ihrama girmek şart değil, rükün sayıldığı için hac için ihrama girilemez. Hac aylarından önce ihrama girildiği takdirde, bu ihram umre ihramı olarak geçerli olur. Umre yapmanın özel bir vakti olmadığından umre için her zaman ihrama girilebilir. Görüşü hangi imama aittir?

&İmam-ı Şâfiî