Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-Ehl-i Beyt

EHL-İ BEYT 

262-Hz. Muhammed(s.a.v)’in ailesine (sü-lalesine) ne ad verilir?

&Ehlibeyt

263-Hz. Ali’nin vefatından sonra yerine kim geçti?

Oğlu Hz. Hasan’a biat edildi ancak Mısır ve Suriye Muaviye’ye bağlı olduğu için biat etmedi.

264-Hz. Hasan hilafeti bıraktıktan sonra Muaviye Kufe’ye giderek halkın huzurunda Hz. Hasan Hz. Hüseyin ve diğer ehli beyt mensupları ile taraftarlarının biatını aldı. Bu anlaşmanın yapıldığı yıla ne yılı denmiştir?

&Birlik Yılı(Amü’l-Cema’a)

265-Annesi Hz. Fatıma, babası Hz. Ali olan Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip bu zamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır.  Bahsedilen kişi kimdir?

&Hz. Hasan

266-Peygamberimizin soyunu devam ettiren kadındır. Peygamberimiz(s.a.v)’in vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. Efendimizin vefatından altı ay sonra, 26 yaşındayken vefat etti. Bahsedilen kadın kimdir?

&Hz. Fatıma

267-Hz. Peygamber, Hicretin ikinci(2.) yılının sonunda Hz. Ali’yi kızı Fatıma ile evlendirdi. Bu evlilikten hangi çocukları dünyaya geldi?

&Hasan, Hüseyin ve ölü doğan Muhsin adlı çocukları ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adlı kız çocukları dünyaya geldi

268-Hz. Hasan’ın ve Hüseyin’in nesline ne denir?

&Hasan: Şerif, Hüseyin: Seyyid

269-Hz. Hasan’ın ismini kim vermiş ve kulağına ezan okumuştur?

Hz. Peygamber(s.a.v)

270-Hz. Hasan (r.a)’in “güzide ve seçkin” manasına gelen lakabı nedir?

&Mücteba

271-Hz. Hüseyin(r.a) Efendimiz Kerbela’-da kaç yılında şehit edildi?

&680

272-İslamiyet’i kabul ederken “Allah(c.c.) beni yaratırken babam Ebu Talib’e mi sordu ki ben iman edeceğim zaman ona sorayım” diyen ve İslamı kabul eden kişidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’ın amcasının oğlu, İslam’a ilk giren çocuk cennetle müjdelenenlerden dört halifenin dördüncüsü Hz. Fatıma validemizin kocası Hasan ile Hüseyin (r.a.)’in babası Allah(c.c) aslanı lakaplı bu yiğit sahabe kimdir?

&Hz. Ali

273-Hz. Ali Kendisini azad ettiği halde şahadetine kadar o’nun hizmetinde bulunmuş kölesi kimdir?

&Kanber