Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

6-2-Nema

2-MAL İLE İLGİLİ ŞARTLARDAN ‘’NEMA’’

57-Zekâtla ilgili olarak “artmak, çoğalmak, gelişmek” anlamlarına gelen kelime hangi kavramdır?

&Nemâ

58-Bir malın ticaretle, doğum yoluyla veya tarımla artmasıdır. Ticaret malları, hayvanlar ve toprak ürünleri böyledir. Bu hangi nema türüne girer?

&Hakikî (gerçek) nemâ

59-Bir malın kendisinde nemâ imkânının bizzat (potansiyel olarak) mevcut olmasıdır. Altında, gümüşte ve parada olduğu gibi Bu hangi nema türüne girer?

&Takdirî (hükmî) nemâ 

60-Malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır. Zekâtla ilgili bu ifade hangi kavram ile ifade edilir?

&Nemâ

61-Beş sınıf mal zekâta tâbidir. Bunlar nelerdir?

&Para(altın, gümüş vb.)  

&Ticaret malları  

&Hayvanlar

&Toprak ürünleri               

&Define ve madenler 

62-Kendiliğinden çoğalma, gelir getirme ve artma özelliğine sahip bulunan mallara ne denir?

&Nâmî mallar 

63-Üzerlerinden zekât tahsil edilen malların artıcı vasfa sahip olmaları gerekir. Bu vasfı zekâtın hangi şartı saymışlardır?

&Vücûb

64-Zekâta tabi mallar incelendiğinde hepsinin nâmî oldukları görülür. İfadesinde altı çizili kelime ne anlama gelmektedir?

&Artıcı, gelir getirici vasıfta

65-Bizzat kendileri nâmî vasfa sahip olan zekâta tabi mallar nelerdir?

&Toprak ürünleri, hayvanlar, Madenler 

66-Toprak ürünleri emek karşılığı toprağın verdiği yeni bir gelirdir. Hayvanlar ise doğurmak, gelişmek, et ve süt vermek suretiyle artıcı vasıf kazanmaktadırlar. İbaresi doğru mudur?

&Evet

67-Zekâta tâbi mallarda nemâ şartı arandığından, bu şartı taşımayan mallar, meselâ ‘’binek hayvanları, çalıştırılan hayvanlar, oturulan evler ve ev eşyaları, meslek kitapları, meslekî aletler ve benzeri mallar’’ zekâta tâbi değildir. İbaresi doğru mudur?

&Evet