Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

59-Cinler ve Şeytanlar Âlemi

CİNLER ÂLEMİ 

374-“Gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen, duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, manevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır. Hangi varlığın tanımı yapılmıştır?

&Cin     

375-Gözle görülmeyen ruhanî varlıklar üçe ayrılmaktadır. Bunlar nelerdir?

&Hayırlı olan ve Allah’ın emrinden çıkmayan ve insana iyi şeyler ilham eden (Melekler)

&İnsanı aldatan ve şerre yönelten (Şeytanlar)

&Hem hayırlıları hem de şerlileri bulunan (Cinler) 

376-Cinler hakkında bilgi var mıdır?

&Cinlerin mutlak gayba dair bilgileri yoktur. Ancak hayat sürelerinin uzunluğu, ruhanî ve mânevî varlıklar olmaları, meleklerden haber çalmaları gibi sebeplerle, insanların bilmediği, geçmişe ve şu ana ait bazı olayları bilebilirler.

&Cinlerin bir kısmı Müslüman’dır. Bir kısmı da kâfirdir. Kâfir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar. Cinlerin mümin olanları, müminlerle beraber cennette, kâfir olanları da kâfirlerle beraber cehennemde kalacaklardır.

&Cinler çeşitli şekillere girebilecek ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üstesinden gelebilecek yetenekte yaratılmıştır

&Cinler ise ateşten yaratılmıştır.

&Cinler de insanlar gibi iman ve ilâhî emirlere itaat etmekle yükümlüdürler

&Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler. Ancak cinlerin ömrü, insanlarınkine göre epeyce uzundur.

&Cinler İnsanı aldatan ve şerre yönelten yegâne varlıklardır. 

377-Cinler insanlar gibi erkek ve dişileri vardır. Yer içerler uzun ömürlüdürler. İblis de meleklerden değil cinlerdendir. (Kehf suresi 50. ayet) İfadesi doğru mudur?

&Evet

378-Cinler bizleri görürler bizler onları göremeyiz. Bu ifade Kur’an’ın hangi suresinde ifade edilir?

&A’raf suresinin 27. Ayetinde

ŞEYTANLAR ÂLEMİ

379-Cinler gibi ateşten yaratılan ve cinlerin atası olan bir varlıktır. Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan varlıktır.  Kur’ân-ı Kerîm’de ilk bu varlıktan İblîs diye söz edilir, İblîs, azmış ve Rabbinin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir. İşte bu varlıklara=cinlere ne denir?

&Şeytan               

380-Şeytanlar hakkında bilgi veriniz?

&Allah’a ibadet ederek derecesini yükseltmiş, melekler arasına karışmış, daha sonra da isyanı yüzünden lanetlenmiş.

&Şeytan, ateşten yaratılmıştır.

&Allah’ın lânetine uğramış ve O’nun huzurundan kovulmuştur

&Hz. Âdem ve eşi Havvâ’yı yanıltarak, onların cennetten çıkarılmalarına sebep olmuştur.

&Şeytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahları süsleyip güzel göstermiştir.

&Her insanı yoldan çıkarmaya çalışacak ve kötü şeyleri süslü gösterip, yasakları çiğnemeye teşvik edecek bir şeytanın bulunacağı da Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir

&Allah’a içtenlikle inanıp ibadet eden, yasaklarını çiğnemeyen kimseler üzerinde şeytanın hiçbir etki ve hâkimiyeti yoktur.