Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

58-Hadisin Yazım Faaliyeti

HADİSİN YAZIM FAALİYETİ 

209-Hicri 2. asırda tedvin edilen eserlerin en önemli özellikleri nelerdir?

&Hz. Peygamberin hadislerine yer verilmesi

&Sahabe sözlerine ve tabiun fetvalarına da yer verilmesi

210-Hadis’in; edebiyat ve literatür bakımından tarihinin altın çağını kaçıncı asırda yaşadığı kabul edilir?

&3. Asır

211-Hadis rivayetinde sadece şifahi yolun artık tamamen terk edildiğini, Musannif’ler eserlerini neredeyse tamamıyla, önce yazılı olarak kaydedilen sahife ve kitaplara dayanarak tasnif ettiklerini hangi asırda görürüz?

&3. Asır

212-Hadislerin bir kısmı yazılarak, büyük bir kısmı da şifahi rivayet yolu ile nesilden nesile nakledilerek gelmiştir. Rivayet zincirinde yer alan ravileri ile birlikte tedvin ve tasnif edilmeler ne zaman başlamıştır?

&Hicri 2. ve 3. asırlarda

213-Hicri ikinci asırda başlayan hadisle ilgili hangi eserler günümüze kadar ulaşmıştır?

&Mamer bin Raşid’in“El Cami” adlı eseri

&Rabi bin Subayh’ın“El Cami” adlı eseri

&Malik bin Enes’in “El Muvatta” adlı eseri

214-Hadis ilmine dair ilk eser yazan kimdir?

Mâlik bin Enes hazretleridir. Bu eserin ismi &Muvattâ’dır.

215-Kütüb-i Sitte olarak şöhret bulan 6 büyük hadis kitabı ne zaman tasnif edilmiştir?

&3. asrın 1. ve 2. yarısında tasnif edilmiştir

216-Hadislerin kaybolma tehlikesini ortadan kaldıran durum nedir?

&İlk üç neslin (sahabe, tabiun ve tebei tabiun) hadisleri; ezberlemek, yazmak, tedvin ve tasnif etmek için gösterdiği çaba ve mücadeledir.

217-Arap toplumu, sözlü-şifahi kültürden yazılı kültüre fiili olarak neyin gelişiyle birlikte dönmüşlerdir?

&İslamiyetin gelişiyle

218-Peygamberimizin vefatından sonra sahabeler yeryüzünün her köşesine dağılmıştır. Bu dağılma işi ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?

&Hz. Ömer zamanında gerçekleşen fetih hareketleriyle birlikte

219-Tabiun döneminde hadislerin yazılımı ve tedvini hakkında ne gibi bir görüş vardır?

&Tabiunun ilk halkası, hadis yazımına sıcak bakmasa da ikinci halkası bunun zaruri olduğuna inanmıştı

220-Tabiun döneminde hadis yazmakla yahut ezberlemek maksadıyla hadis yazımına cevaz verenler kimlerdir?

&Said bin müseyyeb         &Eş Şabi      

&Hasanı Basri                    &Said bin Cübeyr     

&Ebu Kilabe                        &Urve bin Zübeyr

&Katade bin Daime           &Muhammed bin Ali        

&Ömer bin Abdülaziz        &Hemmam b. Münebbih

221-Zamanımıza kadar gelmiş en eski yazılı hadis belgesi (sahifesi) kime aittir?

&Hemmam bin Münebbih