Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

57-Sahabe’nin Tabiuna Hadis Nakli

SAHABE’NİN TABİUNA HADİS NAKLİ

206-Sahabe’nin tabiuna hadis nakli nasıl gerçekleşmiştir?

&Sahabenin bizzat Hz. Peygamberden işittikleri sözleri, tüm orjinalliğini muhafaza ederek tabiuna aktarmaları

&Sahabe bazan bir sözün kendisini değil, sözden anladığını; fiilin kendisini değil, ona yüklediği anlamı nakletmiştir

&Sahabenin tabiuna naklettiği hadislerin bir kısmı Hz. Peygamberden değil, kendisi gibi sahabi olan bir başka akranından alınmıştır

&Sahabenin hadis nakil yollarından birisi de “Bize böyle emredildi” veya “Bize şu yasaklandı” diye başlayan hadislerdir.
&Sahabenin “Biz peygamberin zamanında şöyle yapardık“ diye başlayan sözleri de yine merfu kabul edilmiştir.

207-Hz. Peygamber, hayatta iken az da olsa bir kısmı yazılmaya başlanılmıştı hadisin. “Sahifeler Dönemi“ diyebileceği-miz bir hadis edebiyatı hangi dönemde doğdu?

&Sahabe döneminde

208-Ebu Hureyre talebesi olan Hemmam bin Münebbih’e yazdırdığı ve “Hemmam bin Münebbih Sayfası“ olarak şöhret bulan risale hariç, bu sahifelerden hiç biri zamanımıza ulaşamamıştır. Şöhret bulan bu sahife kaç hadisten oluşuyordu?

&138 hadisten oluşuyordu