KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

57-Ebu’l Leys Es-Semerkandi

1-EBU’L LEYS ES-SEMERKANDİ

368-Hanefi fakihler hiyerarşisinde ‘meselede müctehit’ olarak kabul edilen müfessir kimdir?

&Ebu’l Leys es-Semerkandi (Gerçek ismi Nasr bin Muhammed bin Ahmed bin İbrahim)

369-Ebu’l Leys özellikle hangi alanlarda eser telif etmiştir?

&Vaaz, nasihat ve ilmihal

370-Ebu Leys’in eserinin özellikleri nelerdir?

&Orta büyüklükte bir hacme, açık ve akıcı bir dile sahiptir

&Ebu Ubeyde Ma’mer bin el-Müsenna’dan alıntılar yapmıştır

&Nüzul sebepleri, kıraat farklılıkları, nesih konularına ağırlık vermiştir

&Tasavvufi-işari tefsir ekolünün ilk örneklerinden kabul edilmiş

&İtikada dair görüşleri Maturidilik paralelindedir.