Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

56-Sahabe, Tabiin Ve Etbau’t-Tabiin Dönemleri

SAHABE, TABİİN VE ETBAU’T-TABİİN DÖNEMLERİ 

199-Sahabe, Tabiin ve Etbau’t-tabiin dönemleri hangi hicri yıllarda sona ermiştir?

&Sahabe dönemi hicri 110 yılında,  

&Tabiin dönemi hicri 181 yılında, .

&Etbau’t-Tabiin dönemi hicri 220 yılında sona ermiştir.

200-Sünnet ve Hadis’in geçirdiği aşamalardan biri olan, İslamın ilk üç neslini esas olarak incelemektir. Bu üç nesil hangilerdir?

&Sahabe dönemi

&Tabiin dönemi

&Tebei tabiin dönemi

201-Sünnet ve Hadis’in geçirdiği aşamalar nelerdir?

&İslamın ilk üç neslini esas olarak incelemek

&Hadisin sözlü ve yazılı rivayeti ile hadis edebiyatının geçirdiği aşamaları esas olarak incelemek

202-Sünnet ve Hadis’in geçirdiği aşamalardan biri olan, Hadisin sözlü ve yazılı rivayeti ile hadis edebiyatının geçirdiği aşamalardır. Bu aşamalar nelerdir?

&Hıfz            &Tasnif           

&Kitabet          &Tedvin

203-İslam medeniyeti neler üzerine kurulmuş bir medeniyettir?

&Sünnet ve Hadis üzerine kurulmuş bir medeniyetidir.

204-Hicret ve ilk islam toplumunun teşekkülü ile birlikte, neresi Darüs Sünne (sünnet yurdu) ilim merkezi oldu?

&Medine

205-Tasnif döneminden günümüze kadar ulaşmış olan en eski eser ve müellifi kimdir?

Kitabu’l-cami Mamer bin Raşid