Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

55-Hz. Peygamberin Bağlayıcı Ve Bağlayıcı Olmayan Fiilleri

PEYGAMBERİN BAĞLAYICI VE BAĞLAYICI OLMAYAN FİİLLERİ

193-Hz. Peygamberin dinle ilgili bulunan fiil, eylem, tutum ve davranışları; ümmetlerini bağlayıcıdır. Bunlara neleri örnek verebiliriz?

&Namaz, hac, zekât vs. gibi konularda yaptığı fiiller bağlayıcıdır.

194-Hz. Peygamberin tamamen dünyevi, profan olan ile ilgili yaptıkları. Ümmetlerini bağlayıcı değildir. Bunlara neleri örnek verebiliriz, Bununla ilgili hadis var mıdır?

&Tıb, ziraat, sanat, ticaret vs. gibi hususlarda yaptıkları fiiller bağlayıcı olmayacaktır. Hz. Peygamber: ’’Siz dünya işlerini benden iyi bilirsiniz.’’ demiştir.

195-‘’Hz. Peygamberin Kişisel tecrübelerine dayanarak yaptığı işlerin ümmeti bağlayıcı hiç bir tarafı yoktur.’’ Bu söz kime aittir?

&Kadi Abdülcebbar

196-’’Hz. Peygamber, bize İslam’ı öğretmek için gönderilmiştir. Ne tıb, ne de başka şey öğretmek için gönderilmiştir.’’ Bu söz kime aittir?

&İbni Haldun

197-‘’Hz. Peygamber beşer olarak yaptıkları, örf ve adetten dolayı yaptıkları, tecrübeye dayanarak işledikleri fiiller, risaletin dışında kalır ve bu tür fiiller bağlayıcı değildir.’’ Bu söz kime aittir?

&Şah Veliyyullah Dıhlevi

198-Şah Veliyyullah Dıhlevi, nübüvvet ve risaletin mahiyeti açısından Hz. Peygamberden gelen bilgileri iki kısma ayırır. Bunlar nelerdir?

&Hz. peygamberin risalet görevi ile ilgili insanlığa tebliğ etmekle sorumlu olduğu hususlar.

&Risalet alanına girmeyen, tebliğ etmekle sorumlu olmadığı, ancak bir beşer olarak söyledikleri ve yaptıkları