Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

54-Allah’ın Zati Sıfatları

ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

332-Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlara ne denir?

&Selbî sıfatlar(Zatı-tenzihi-tenzihat)

333-‘’Sadece Allah-ü Teâlâ’nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Tenzîhî sıfatlar ve selbî sıfatlar da denilmiştir.’’ Bu tanım ne olarak ifade edilir?

&Zâtî sıfatlar       

334-Allah’ın zati sıfatları nelerdir?

&Vahdaniyet                           &Vucüd                          

&Muhalefetün lil havadis     &Baka                            

&Kıyam bi nefsihi                   &Kıdem

335-“Var olmak” demektir. Allah vardır, varlığı başkasından değil, zâtının gereğidir, varlığı zorunludur. Vücûdun zıddı olan yokluk Allah hakkında düşünülemez.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Vücüd

336-Kelam alimleri sıfatı nefsiyye’ye hangi anlamı vermişlerdir?

&Vücud

337-“Ezelî olmak, başlangıcı olmamak” demektir. Ne kadar geriye gidersek gidelim O’nun var olmadığı bir zaman düşünülemez, bulunamaz. Allah sonradan meydana gelmiş varlık değildir.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Kıdem

338-“Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir. Allah’ın sonu yoktur. Ezelî olanın ebedî olması da zorunludur. Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, Allah’ın olmayacağı bir an düşünülemez.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Beka

339-“Sonradan olan şeylere benzememek” demektir. Allah’tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Muhâlefetün li’l-havâdis                              

340-‘’ALLAH’ın mahlûkattan hiçbirşeye benzememesi’’ hangi kavram ile ifade edilir?

&Tenzih

341-“Allah Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması” demektir.’’ İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Vahdâniyyet

342-“Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. İfadesi Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklamasıdır?

&Kıyâm bi-nefsihî

343-Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır. Bu tanım ne olarak ifade edilir?

&Subuti Sıfatlar