KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

53-Karma İslam Tarihi

KARMA İSLAM TARİHİ 

1005-Bedir savaşına katılan ve “Erbain günü” İmam Hüseyin’in kabrini ilk ziyaret eden şanı yüce sahabedir kimdir?

&Cabir bin Abdullah-i Ensari

1006-İlk iman edenlerdendir Onun Müslüman olmasının sebebi şudur: Uykuda bir ateşin alevlendiğini görüyor, babası onu o ateşe atmak istiyor, fakat Rasulullah onu kendisine doğru çekip ateşten kurtarıyor Bundan dolayı uykudan uyanınca gidip Müslüman oluyor Kimdir bu sahabe?

&Halid bin Said bin As

1007-Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa Hicret esnasında nerede kılmıştır?

&Beni salim yurdunda Ranuna vadisinde(Cuma mescidi) 

1008-İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescid hangisidir?

&Kuba mescidi.

1009-Peygamberimiz Uhut savaşı ve Bedir savaşı için hareket ettiğinde yerine vekil olarak kimi bıraktı?

&Abdullah b. Ümmü Mektum

1010-Abdullah bin Ümmü Mektum(gözleri görmeyen) hakkında nazil olan ayetler hangi sürenin ayetleridir?

&Abese süresi 1-10. ayetlerdir.

1011-Peygamber efendimiz Abdullah ibni Ümmü Mektum’a nasıl davranırdı?

&Peygamber Efendimiz kendi yerine 13 kez vekil olarak bıraktı. Hep gönlünü almaya çalıştığı sahabedir.

1012-Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında, zilkade ayında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?

&Abdullah bin Ümmi Mektum

1013-Peygamberimiz(sav)’in kardeş ettiği iki grup kabile hangileridir?

&Ensar ile Muhacir

1014-Mescid-i Nebevi’de ne gibi görevler yapılmıştır?

&Eğitim öğretim ve Askeri işlerin görüşüldüğü bir mekân

1015-Müslümanlar arasında bir nüfus sayımı yapılmasını emretmiş ve Medine’de 1500 Müslüman bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sayım ne zaman yapılmıştır?

&Allah Rasulü’nün Medine’ye teşrifinde

1016-Müşriklere ait bir sidre ağacı vardı. Onun altında ibadet niyeti ile oturur ve ona silahlarını asarlardı ve altında bayram kutlanılırdı. Bu büyük ve yeşil bir ağaçtı. Bu anlatılan ne olarak ifade edilir?

&Zatu Envat

1017-İslam dini, hicaz bölgesinin hangi şehrinde doğmuş, hangi şehrinde gelişip yayılmıştır?

&Doğduğu yer:Mekke    &Geliştiği yer:Medine

1018-Hz. İbrahim zamanından beri dini bir merkez olma hüvüyetini islamın doğuşuna dek koruyan mekân neresidir?

&Kâbe

1019-İlk defa kimin zamanında hac ibadeti farz kılınmış ve Mekke emin belde olmuştur?

&Hz. İbrahim

1020-Araplarda iki tür tedavi yöntemi vardı. Bunlar nelerdir?

&Kâhin ve arrafların yöntemi.  &İlaçla tedavi yöntemi.

1021-Hz. Muhammed(s.a.v) döneminde yaşayan, tıp öğrenimini Cündişapur’da yapmış olan arapların doktorunun adı nedir?

&Haris bin Kelede

1022-Cahiliyye döneminin temel özellikleri nelerdir?

&Bilgisizlik, şirk, putperestlik, kabile asabiyeti, zorbalık, zulüm, haksızlık, adaletten ve nizamdan yoksunluk, çapulculuk, insan haklarını çiğnemek, insanları soylarından dolayı ayıplamak, üstün görülmek, çocukları öldürmek, kız çocuklarını toprağa gömmek, vahşiyane haraketler, kan davası, içki ve kumar gibi davranışlar.

1023-Arapların İslam’dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini ifade eden kavrama ne denir?

&Cahiliyye

1024-Hz. Peygamberin faaliyetlerinin ana noktasını ne oluşturur?

&Ahlak

1025-Hz. Aişe’nin tarifine göre, Hz. Peygamberin ahlakı ne idi?

&Kur’an

1026-Medine’de Hz. Peygamberin hizmetine verilen Peygamberimiz bir gün bile öf dememiştir. Kimdir bu hizmetli?

&Enes bin Malik

1027-Annesi tarafından, -hediye olarak verebilecegi başka bir şeye malik olmaması sebebiyle Rasulullah’a hizmet etmesi için takdim edilmiştir. Rasulullah’ın yanında yaklaşık on yıl kalmış ve onu yakından tanımamızı sağlayan birçok bilgiyi o vermiştir. Rasulullahı tanımamızda önemli katkıları olan bu sahabe kimdir?

&Enes b. Malik         

1028-İslamın doğduğu sıralarda Mekke şehir devletinde Hz. Peygamberin ailesinin üzerinde  sadece  hangi görevi vardı?

&Sikaye

1029-Hz. Peygamber, cahiliyye döneminde Mekke şehri ile ilgili kurumlardan hangileri hariç diğerlerini kaldırmıştır?

&Hicabe ve Sikaye

1030-Hz. Peygamberin temel hedefi ne idi?

&İçte barış ve huzuru, dıştada  emniyeti sağlamak

1031-Hz. Peygamberin idare de izlediği temel prensip ne idi?

&İslamı yaymak

1032-Bedir Savaşı’nda giydiği elbiseyi saklayan, vefat edince vasiyet gereği, o elbiseyle birlikte mezarına konulan sahabe kimdir?

&Sa’d bin Ebi Vakkas

1033-Küçük yaşta Müslüman olan, Sad bin Ebi Vakkas’ın Peygamber Efendimizle akrabalık durumu nasıldır?

&İlk müslümanlardan olan Saad bin Ebi Vakkas’ın annesinin yakını olduğu için Peygamber onu, dayısı kabul ederdi.

1034-7. yüzyılda, İslamiyeti yayan, Arabistan’da siyasi birliği sağlayan kişi kimdir?

&Hz. Muhammed(s.a.v) 

1035-İran’ı fetheden komutan sahabe kimdir?

&Sad bin Ebi Vakkas

1036-Yemen’le Suriye’yi birleştiren baharat yolu üzerinde bulunan yer neresidir?

&Medine

1037-Kufe şehrini kim kurdu?

&Saad bin Ebi Vakkas kurdu. Hz. Ömer’in Kufe valisi oldu.

1038-Mekke’den Medine’ye en son göç eden sahabe kimdir?

&Sa’d bin Ebi Vakkas.

1039-Medine döneminde islam ne kadar-lık bir alana yayılmıştı?

&İki milyon metrekarelik(2.000.000 M2)

1040-Mısır’ı fetheden komutan sahabe kimdir?

&Amr Bin As

1041-Mekke fethedilince Rasulüllah Kâbe’nin anahtarını kime verdi?

&Osman Bin Talha

1042-Ensardan ilk şehit kimdir?

&Haris Bin Süraka

1043-Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdir?

&Hz. Mihca

1044-Fas’tan İspanya’ya ilk çıkan ve gemileri yakan komutan kimdir?

&Tarık Bin Ziyad

1045-Hz. Ali döneminde, bozguncu, sözde müslüman olan bir grup tarafından, başı kesilerek sehid edilen ve Allah yolunda ilk kılıcı çeken kimdir?

&Zübeyr Bin Avam

1046-Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ilk diplomatı ve Peygamberimize en çok benzeyen sahabi kimdir?

&Musab Bin Umeyr

1047-Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in Mescid-i Dirar`i ortadan kaldırmak için görevlendirdigi sahabe kimdir?

&Asım b Adiy

1048-Bedir-Uhud-Hendek savaşlarında can durumu nasıldır?

&Bedir savaşında 14 sehit,70 düşman kayıp 70 de esir alınmıştır.

&Uhut savaşında 70 sehit olmuş, 22 düşman ölmüştür.

&Hendek savaşında 6 sehit olmuş, 8 düşman ölmüştür

1049-Ebu Derda, ashab-ı kiramdan âlim ve hâkim olan bu zatın asıl adı nedir?

&Uveymir.(Kâdılık yapan sahâbîlerden)

1050-Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpişmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan dökülen savaşlarındandır. Bu anlamda kaç şehit kaç ölü olmuştur?

&Müslümanlardan 138 sehit, müsrikler-den 216 ölü

1051-Kureysin Reisleri kimlerdir?

&Ebu Leheb, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Velid b. Mugire, As b. Vail, Utbe Ibn-i Rebia.

1052-Peygamber Efendimiz kimler için ilk meyve tabirini kullanmıştır?

&Hz. Bilal-i Habeş için; Habeşin ilk meyvesi

&Hz. Süheyb için Rum’un ilk meyvesi

&Selmanı Farisi için; İran’ın ilk meyvesi

1053Âilece cömert olan sahâbî kimdir?

&Adi bin Hâtim Tâi

1054-Büreyde bin Hasib ve Üseyd bin Hudayr en önemli ortak özelliği nedir?

&Resûlullahın sancaktarı olmaları

1055-Cebrâil aleyhisselâmın şekline girdiği sahâbî kimdir?

&Dıhye-i Kelbî

1056-Ebu Katade ve Mikdâd bin Esved kimdir?

&Resûlullahın süvârilerindendir.

1057-Tevbesi ile meşhûr sahâbî kimdir?

&Ebu Lübabe

1058-Übeyy b. Kâ’b, Ebû Mûsel-Eş’arî ve Sâlim Mevlâ ebû Huzeyfe’nin en önemli ortak özelliği nedir?

&Kur’ân-ı Kerîm’i en iyi okuyan sahâbîlerden olmaları

1059-Nu’mân bin Mukarrin ve Halid b. Velid’in en önemli ortak özelliği nedir?

&Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından olmaları

1060-Medine’de ilk vefât eden mümin, Bakî Kabristanına ilk defin olunan ve kabrinin başına ilk mezar taşı dikilen sahabi kimdir?

&Osman bin Maz’ûn

1061-Medîne’de en son vefât eden sahâbî kimdir?

&Sehl bin Sa’d

1062-En son vefat eden sahabe kimdir?

&Ebu Tufeyl Amr bin Vâsile el Cüheyni (Leysi) (ö:722) (Işık Saçan Sahâbî)

1063-’’Peygamber hatibi’’ olarak bilinen sahabe kimdir?

&Sâbit bin Kays 

1064-Sehl b. Hanif kimdir?

&Eshâb-ı kirâmın okçularından biri.

1065-Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî kimdir?

&Seleme bin Hişâm ve Velîd bin Velîd

1066-Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe kimdir?

&Muaz Bin Cebel(r.a.)

1067-Sahâbî kimdir?

&Bazı âlimler sahabi olmak için Hz. Peygamber’den bir iki hadis rivayet etmeyi, diğer bazıları Hz. Peygamber’le bir iki sene beraber bulunmayı veya bir iki savaşa katılmayı gerekli görmüşlerdir. Âlimlerin cumhuruna göre ise sahabilik için Hz. Peygamber’i mümin olarak görmek veya onunla mümin olarak karşılaşmak yeterlidir.

1068-Tabiun kimdir?

&Tabiun dönemi Hz. Peygamber’in vefatından (h. 11), h. 180 yılına kadar devam eder. Bu nesilden ilk vefat eden Ma’mer b. Yezid (ö. 30/651), son vefat eden Halef b. Halife’dir (ö. 180/796).Tabiun neslinin en faziletlisi genelde Said b. el-Müseyyeb kabul edilmekle birlikte Üveys el- Karani olduğunu söyleyenler de vardır.

1068-Tabiu’nun en faziletlisi kimlerdir?

&Peygamberimizi görmüs olanlara yetismis olanlar, sahabeden sonraki nesil. En faziletli tabiiler Üveysü´l-Karani, Sa`d b. Müseyyeb, Hasan Basr-i, Ata b. Ebu Cerrah. Ayrica Imam-i Azam Ebu hanife de tabiundandir.

1069-Etbau’t-tabiin kimdir?

&Tabiu’nu gören insalara denir. Etbau’t-tabiin tabakası, en son vefat eden sahabinin vefat tarihi olan h. 110 yılından başlayıp h. 220 yılında sona ermektedir.

1070-Kâbe’nin üzerine örtü örtme geleneğini kim başlattı?

&Kâbe`yi bir örtü örten; ilk defa Yemen Melik`i Tubba Ebu Kerd Esad`dir. Hicretten 220 yıl önce. Hz. Peygamber za-maninda Kâbe, Mısır´da imal edilen beyaz bir kumaşla örtülüyordu.

1071-Peygamberimizin dogum gününün kutlanmasi ne zaman başlamıştır?

&Peygamberimizin doğum gününün Hicri 4. asirdan beri kutlandigi bilinmektedir

1072-Peygamberimizin teşvik ettiği bazı sportif faaliyetler nelerdir?

&Atletizm(koşu), güreş, okculuk ve binicilik ve yüzücülük

1073-Selef ne demektir?

&Sahabe ve tabiin söz ve davranislarini benimseyenler.

&Ashab-i Kiram, tabiin ve tebe-i tabiin icin kullanilan bir tabirdir.

&Hicri 4.asra kadar yaşamış olan ilim adamları” selef” adıyla anılmaktadır.

1074-Miladi ayın(güneş yılı) başlangıcı Ocak ayı ise hicri ayın başlangıcı hangi aydır?

&Muharrem ayı

1075-Halk arasında üç aylar olarak bilinen aylar hangileridir?

&Receb, Şaban ve Ramazan aylarıdır.

1076-Müslümanların ilk başşehri neresidir?

&Medine-i Münevvere’dir.

1077-Evini ilk vakıf olarak açan sahâbîdir. Bu ev ilk İslâm Üniversitesidir. Bu vakfı kim yapmıştır?

&Erkam b. Erkam’ın

1078-Abdullah bin ömerin özelliği nedir?

&Ünlü tefsir ve fıkıh bilgini sahabedir. Hadis nakletme konusundaki titizliği takdir toplayan bir özelliğidir. Kendisine üç kez halifelik verildiyse de kabul etmedi.

1079-İlk vakıf hangisidir?

&Peygamber Efendimizin kendi mülkü olan 7 hurmalıktır.

1080-Peygamber efendimizin peygamberlik mührünü gören sahabe kimdir?

&Hz. Ukkaş b. Mahsen

1081-Hz. Peygamberin hakkında ‘’ZÜŞŞEHADETEYN’ iki şahid yerine geçeceğini söylediği sahabe hangisidir?

&Huzeyma b. Sabit

 1082-Resûlullahın hizmetçisi kimdi?

&Sevban(aslen Yemenli)

1083-Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye Aşere-i Mübeşşere denir. Bunlar kimlerden oluşmaktadır?

&Hz. Ebu Bekir,&Hz. Ömer,&Hz. Osman,&Hz. Ali,&Hz. Sad b. Ebi Vakkas,&Hz. Zeyd b. Sabit,&Hz. Talha b. Ubeydullah,&Hz. Zübeyr b. Avvam,&Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah,&Hz. Abdurrahman b. Avf

1084-Peygamberimizin dedesi zemzem kuyusunu kazarken kureyşin ileri gelenleri tarafından   rahatsız edilmesi üzerine 10 oğul sahibi olursam birini kurban edeceğim diye söz verip, kura çektiğinde kura kime çıktı?

&Abdullah

1084-Peygamber Efendimiz’in İstiska (yağmur isteme) namazı kılarak dua edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı. Mescid-i Nebevi’nin karşısında olan bu yere Efendimiz sıcak havalarda gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı. Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?

&Gamame mescidi (Bulut mescidi)

1085-Hicretin 49. Senesinde, içlerinde İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Zübeyr ve Ebu Eyyub El Ensari(r.a.)’nin de bulunduğu İslam ordusu İstanbul’u kuşatmıştı. Bu güzide ordunun komutanlığını yapan sahabe kimdir?

&Süfyan İbni Avf(r.a.)

1086-Bizans ordu komutanı olarak, Halit Bin Velid komutasındaki İslam ordusunun karşısına gelip Hz. Halid’le görüştükten sonra müslüman olup aynı günkü komutanı olduğu orduya karşı savaşıp sadece bir saat müslümanlığı esnasında gusül, şahadet, iki rekât namaz ve cihadı yerine getirip adını dahi değiştirmeye vakit bulamadan şehit olan insan kimdir?

&Cerce (Corci)

1087-Rasullullah suffe ashabının ihtiyaçları için mescide iki direk arasına bir ip gerdirmiş, zengin Müslümanların getirdikleri hurmalar bu ipe asılmıştır. İhtiyacı olanlar da buradan ihtiyaçları kadar almışlardır. Peygamberimizden sonra da yüzyıl kadar devam eden bu uygulamayı teklif eden sahabe kimdir?

&Muhammed b. Mesleme

1088-‘’Meşhur Peygamberler, kumandanlar, fatihler arasında hayatı Hz. Muhammed’in hayatı gibi en ince teferruatına kadar en vesikalı şekilde kayd ve zapt olan bir kimse gösterilemez.’’  Diyen İngiliz bilgini kimdir?

&John Davenport

1089-İbni Talla el Endülüsi’nin kaleme aldığı ‘’Kitab-u Akdiyetür-Resul’’ adlı kitabın özelliği nedir?

&Hz. Peygamberin hayatında vukuu bulan  ve kendisinin hüküm verdiği olaylara dair, İslam tarihinde müstakil eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden birisidir.

1090-İlk ‘’İslâm tarihi’’ yazan kimdir?

&Ebû Musa el-Eş’arî’dir.

1091-Muhteva bakımından siyer kitapları kaç kola ayrılmaktadır?

&Mevlid Manzûmeleri             &Hicretnâmeler

&Hilye-i Şerifeler                      &Esmâ-i Şerife

&Neseb-i Şerif                           &Gazavât-ı Nebî

&Delâil-i Nübüvve                    &Şemâil-i Şerife

&Mirâciye veya Miraçnâmeler

1092-İlk İslâm tarihçisi olan, ilk yazılan siyer kitabını yazan ve bu kitabın adı nedir?

&Muhammed bin İshak’ın, Es-Sire adlı kitaptır.

1093-Serahsi’nin şerh ettiği, İlk devletler hukuku kitabını yazan kimdir ve eseri nedir?

&İmam-ı Muhammed – Siyer-i Kebir 

1094-Müslümmanların ilk başşehri neresidir?

&Medine-i Münevvera 

1095-Peygamber efendimiz, ‘’Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de…dır.’’ Noktalı yere gelecek isim kimdir?

&Zübeyr bin Avvam

1096-İslam Tarihinde ‘’ŞEMAİL’’ ismini ilk kullanan ve bu türde eser kaleme alan İLK müellif kimdir?

&Tirmizi

1097-Rasulüllah’ın berberi kimdir?

&Selmanü’l Hayr

1098-Tahyir hadisesi ne demektir?

&Allah Rasulü’nün eşlerine tanıdığı alternatifdir. Allah Rasulü’nün hanımları onunla birlikte yaşama veya onu terk etme mevzunda muhayyer bırakılmışlardı.  Bu olay, tahyir hadisesi olarak adlandırıldığı gibi ila hadisesi olarak da adlandırılır. Hadise Kuranda şöyle anlatılır: “Ey peygamber! Hanımlarına söyle: “Eğer dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Eğer Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki, Allah içinizden iyi davrananlara büyük ecir hazırlamıştır.” (Ahzab, 33: 28-29)

1099-Aşağıdaki isimlerin anlamları doğru mudur?

&İmran(ailesine çok düşgün olan)

&Meryem(ibadet hane hizmetçisi)

&Aişe(hayat taşıyan)

&İsra(gece yolculuğu)

&Hatice(erken doğan kız çocuğu)

&Fatime(sütten kesilen çocuk)

&Hafsa(aslan yavrusu)

&Zubeyde(birşeyin özeti)

&Emine(güvenceli)

&Betül(kendini Allaha adamış)

&Rukiye(hastaya okunan dua)

&Suheyle(kolayca)

&Ümmu külsum(yuvarlak yüzlü)

&Tuba(ne mutlu)

&Elif(Evcil)

&Havva(canlı)

&Leyla(koyu karanlık uzun gece)

&Zeyneb(tombul tavşan)

&Evet

1100-Fetihleri anlatan, İslam tarihinin en eski ve başlıca eseri hangisidir?

&Belazuri’‘nin “Fütuhul Buldan” adlı eseridir.