Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

53-Allah’ın Sıfatları

ALLAH’IN SIFATLARI

324-Allah’ın sıfatları beş kısımda ele alınır. Bunlar nelerdir?

&Sifat-i Nefsiyye  

&Sifat-i Selbiyye   

&Sifat-i Fiiliye

&Sifat-i Subutiyye

&Sifat-i Haberiyye 

325-Sıfat-ı Nefsiyye nedir?

Allahü teâlânın Vücûd yâni var olma sıfatı. Allahü teâlâ hakkında bizlere bilmesi vâcib olan sıfat-ı nefsiyye birdir. Yâni var olmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’deki İhlâs sûresi ve bu âlemdeki bütün yaratılmışlar Allahü teâlânın sıfat-ı nefsiyyesi olan vücûd sıfatının delilleridir

326-Yüce Allah’ın sıfatları kaç grupta incelenir? Nelerdir?

&Allah’ın sıfatları iki grupta incelenir. Zati sıfatlar(Sadece Allah’a özgü olan diğer varlıklarda bulunmayan), Subuti sıfatlar (Allahta bulunmakla birlikte insanlarda da bulunabilen özellikler).

327-Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için hangi kavram kullanılır?

&Haberî sıfatlar

328-Naslarda varid olan, ilk bakışta teşbih ve tecsim fikrine götüren sıfatlara ne denir?

&Haberî Sıfatlar

329-Haberi sıfatlar nelerdir?

Yüz(Vech), El(Yed), Göz(Ayn), Yan(Cenb) Yönelmek, kurulmak (İstiva), Gelmek (İtyanve meci) , Yakınlık (Gurb), İnmak (Nüzul), Nur, Rahmet ve Gazap ve Avuç

330-Müminin Allah’ı tanıması amacıyla ilâhî zâtı nitelendiren, bütün isimleri için söylenilen kavramlara ne denir?

&Esmâ-i Hüsnâ   &Esmâ-i İlâhiye    

&İsim                     &Sıfat

331-Allah’ın fiili sıfatları nelerdir?

&Rızk verme(Terzik)          &İhsan etme

&İkramda bulunma            &Rıza gösterme

&Muhabbet besleme          &Gazap etme

&Öldürme(İmate)               &Yaratma(Tahlik)

&Diriltme(İhya-Ba’s)          &İcat etme(İbda’)

&Var etme(İnşa)                  &Toplamak(Haşr)