Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

53-5-Kelami Ve Felsefi Tefsir

5-KELAMİ VE FELSEFİ TEFSİR 

362-İlk Müslümanlar Arap Yarımadasından çıkıp Bizans ve İranı feth edince oradaki halkı Müslümanlaştırmaya başladılar. Yeni Müslüman olanlar yeni kültür ve düşüncelerle karşılaşınca Kaza, Kader ve Allahın sıfatları gibi itikadi konularda tartışmaya başladılar. Bu tartışmalardan Kelami ve Siyasi Mezhepler ortaya çıktı. Bu Mezhepler kendi görüşlerini desteklemek için Kur’an’ı kendi düşüncelerine göre tefsir ettiler. Bu tür tefsirlere ne denir?

&Kelami ve Felsefi Tefsir

363-Kelami ve Felsefi Tefsirlerden olan, Zemahşeri’nin Mutezile fikirlerini savunmak için yazdığı eserin adı nedir?

&Keşşaf

364-Kelami ve Felsefi Tefsirlerden olan, Fahraddin er-Razi’nin ehlisünnet fikirlerini savunmak için yazdığı eserin adı nedir?

&Mefatih’ul Gaybi