Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

52-İslamda Devlet Yönetimi

İSLAMDA DEVLET YÖNETİMİ

988-Hz. Peygamberin devlet politikası nasıldı?

&Düşman hakkında bilgi toplama

&Kendi planlarını gizleme

&İktisadi baskı uygulama

&Düşmanın dost ve müttefiklerini  kendi yanına çekme

&Onları kendi düşmanları ile kuşatma

&Soğuk savaş ve Düşman arasına tefrika sokma

&Düşmanın bir kısmının yakınlığını kazanma

989-Hz. Peygamberin tayin ettiği valilere ne denir?

&Emir veya Amil

990-Rasul-i Ekrem’in hükümdarlara gönderdiği mektupları hangi sahabe kaleme alırdı?

&Amir bin Füheyre(Meleklerin defnettiği sahâbî)

991-Hz. Ömer döneminde, valiler veya amiller ne olarak isimlendirilmişlerdir?

&Emir

992-Hz. Peygamber zamanındaki kadılar kimlerdir?

&Huzeyfe bin Yeman        &Hz. Ömer

&Ebu Musa el Eşari           &Hz. Ali

&Abdullah bin Mesud       &Muaz bin Cebel

&Übey bin Kaab                 &Zeyd bin Sabit

&Ukbe bin Amir

995-Yemen’in Necran bölgesine gönderilen, Hz. Peygamber tarafından sırf adli görevle  tayin edilen ilk kadı kimdir?

&Hz. Ali

996-Emir diye isimlendirilen ilk vali kimdir?

&Muğire bin Şube

995-Hz. Peygamberin görevlendirdiği zekât tahsildarlarına, ganimet ve cizye gibi devlet gelirlerini toplayanlara ne denir?

&Amil

996-Mekke’nin fethinden sonra ihdas edilen valileri tayın etme görevini kim yapıyordu?

&Hz. Peygamber, valileri doğrudan kendisi tayın ediyordu

997-Rasülüllah döneminde görevlendirilen valilerin en önemli görevi nedir?

&Rasülüllahı o memlekette temsil etmek

998-Hz. Peygamberin tayin ettiği valiler kimlerdir ve yerleri nerelerdir?

&Yemen: Hz. Peygamber, Sasanilerin Yemen valisi Bazan’ı islamiyeti kabul etmesi üzerine onu görevinde bırakmıştır.

&Bahreyn: Hz. Peygamber, islamı tebliğ etmek, zekat ve cizye toplamak üzere,  8 –630 yılında Ala bin Hadrami’yi Bahreyne gönderdi.

&Umman: Hz. Peygamber, Amr bin As’ı  islamı tebliğ etmek ve vergi toplamak üzere Umman’a gönderdi. Hz. Peygamber vefat ettiği sırada Amr bin As orada vali olarak bulunuyordu.

&Mekke: Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde müslüman olan Ümeyyeli Attab bin Esid’i  buraya vali  olarak atamıştır.

&Taif: Hz. Peygamber, Sakif kabilesinin islama girişini arzetmek üzere  Medine’ye gelen heyet üyeleri arasında bulunan Osman bin Ebul As’ı  Taif’e vali tayin etmiştir.

&Necran: Hz. Peygamber, Necrandaki Haris bin Kaab oğullarından  Amr bin Hazm’ı vali tayin etti.

999-Peygamberimiz dönemindeki valilerin görevleri nelerdir?

&Hz. Peygamberi temsil etmek      &Davalara bakmak

&Emniyet, asayişi sağlamak           &Adaleti uygulamak

&Anlaşmazlıkları önlemek             &Namaz kıldırmak

&İslamın yayılmasına çalışmak      &İdari işlere bakmak

&Zekât toplamak

1000-Mekke’nin fethedildiği yılda Kur’an ve islam esaslarını öğretmek  ve yargı görevini yürütmek üzere  Yemen’in  Cened’e bölgesine kim gönderilmiştir?

&Muaz bin Cebel

1001-Aşağıdaki ifadeler İslam’ın hangi özelliğini gösterir?

&Hz. Peygamber azatlı kölesi Zeyd bin Harise ve onun oğlu Usame’yi ordu komutanı olarak tayin etmiştir

&Araplarda kadın, ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dâhil(evlilik) edilirken, islamda nikâhla dâhil edilmiştir

&İslamın kölelere ve kadınlara verdiği değeri

1002-İlk İslâm valisi kimdir?

&Yemen Valisi Bâzân’dır.

1003-Valiler için konulan ilk ücret kime verildi?

&Mekke valisi Attâb bin Esid’e Resûlullah Efendimiz tarafından verildi.

1004-Komutanlardan ilk toprak kime verildi?

&Peygamber Efendimiz tarafından Temim-i Dârî’ye verildi.