Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

51-Yalancı Peygamberler

YALANCI PEYGAMBERLER

973-Hz. Ebu Bekir’in karşılaştığı en büyük sorunlar nelerdir?

&Ridde hareketleri             &İsyanlar

974-Ridde hareketleri denince akla neler gelmelidir?

&Yalancı peygamberlere karşı yapılan mücadeleler

&Zekât vermekten kaçınanlarla yapılan mücadeleler

975-Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan yalancı peygamberler kimlerdir?

&Tuleyha bin Huveylid      &Secah(kadın)

&Malik bin Nüveyre           &Esved el Ansi

&Müseylimetül Kezzab    

976-Hz. Peygamber veda haccından döndükten sonra Yemen’de kim peygamberlik iddiasında bulunmuştur ve Resmi bilgi, Medine’ye hangi halife zamanında ulaşmıştır?

&Yalancı peygamber  : Esved el Ansi

&Halife                          : Hz. Ebu Bekir

977-Kendisi bir hokkabaz(Sihirbaz) olan, Hz. Peygamberin hayatının sonlarına doğru peygamberlik iddiasıyla ortaya atılan, Yemen valisi Bazan’ı öldürerek Sana şehrini ele geçiren, kendi kabilesi tarafından öldürülen yalancı peygamber kimdir?

&Esved el Ansi

978-Hangi yalancı peygamber, Hz. Peygambere ortaklık teklif etmiş, yeryüzünün yarısının  kendisine, yarısının da kureyşe ait olduğunu iddia etmişti?

&Müseylimetü-l Kezzab

979-Peygamber(s.a.v)’ın Yemame’den bir yalancı peygamber çıkacağını şöyle haber vermiştir. “Yemame’den yalancı bir Peygamber türeyecektir. Ama eninde sonunda öldürülecektir.” Sahabelerden biri; “Onu kim öldürecektir?” diye sorunca, Efendimiz(s.a.v): “Sen ve arkadaşların öldüreceksiniz.” buyurdu. Bu yalancı peygamber kimdir?

&Museylimetü-l Kezzap

980-Yalancı Peygamber Museylime’nin peygamberliğini ilandan evvel Ben-i Hanife heyetiyle geldiği Medine’de Rasul-i Ekrem’den, idaresi altında bulunan mıntıkalardan bir kısmının idaresini kendisine bırakmasını istemesi üzerine Allah Rasulü nasıl bir tebki gösterdi?

& “Elimdeki deyneği bile istesen onu dahi sana vermem”

981-Hicretin 10. yılında Medine’ye heyet göndererek islamı kabul eden  Hanife kabilesine nensup olan, Yemame’de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ve Hz. Ebu Bekir zamanında, Halid bin Velid komutasında, Vahşi bin Harb tarafından  öldürülen kimdir?

&Müseylemetü-l Kezzab

982-Medine’ye gelerek müslüman olmuş, Yemame’ye döndüğünde ise irtidat ederek peygamberlikte Hz. Muhammed(s.a.v)’e ortak olduğunu iddia etmiş, Rahman adlı bir meleğin kendisine geldiğini söylemiştir. İçkiyi ve zinayı serbest kılmıştır. Bu yalancı peygamber kimdir?

&Müseylimetü-l Kezzab

983-‘’Aralarında Zeyd bin Hattâb, Sâbit bin Kays-ı Ensârî, Ebû Dücâne, Ebû Huzeyfe ibni Utbe, olduğu 600-700’ü aşkın Muhâcir, Ensar ve 1.000’den fazla da Tâbiîn şehid oldu. Bunlar içinde 70 kadar da hafız vardı.’’ İfadesi hangi savaşın sonucudur?

&Akraba savaşı(Yemame savaşı)

984-Kâhin olan, Peygamberin sağlığında isyana teşebbüs edip, peygamberlik iddiasında bulunmuş, Hendek savaşında müşrikler safında yer almış, 9. Hicri yılın muharrem ayında kabilesiyle birlikte Medine’ye gelip müslüman olmuş Esved kabilesine mensup olan bu kişi kimdir?

&Tuleyha bin Huveylid

985-Tuleyha bin Huveylid, Muhammed(s.a.v)’e cibril gelmiş olduğu gibi kendisine de kimin geldiğini söylemişti?

&Zünnun

986-Beni hanzala kabilesinin başkanıydı. Peygamberlik iddiasında bulundu. Halid bin Velid tarafından öldürüldü. Ve onun hanımını Halid bin Velid aldı. Bu yalancı peygamber kimdir?

&Malik bin Nüveyre

987-Yemamede ortaya çıkan Tenim kabilesinden kâhin bir kadın olan Halit bin Velid’in yakaladığı yalancı peygamber kimdir?

&Secah