Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

51-Vacib-ül Vücudun Varlığını Anlatıyor Her Şey

VACİB-ÜL VÜCUDUN VARLIĞINI ANLATIYOR HER ŞEY

307-Evrendeki olağanüstü tasarım neyin sonucudur?

&Bilinçli bir planlamanın

308-“Zihnimde ekmel bir varlık düşünüyorum, kemal vasıtalarından biri de gerçekte zihnin dışında bir fiil var olmaktır. O halde Allah’tan ibaret bir ekmel varlık mevcuttur.” Diyen hangi düşünürdür?

&Farabi 

309-Vacibü’l vücud’un varlığının(Allah’ın varlığının) batı düşüncesine göre delilleri nelerdir?

&Ontolojik Delil                &Kozmolojik Delil

&Gaye ve nizam Delili      &Ahlak Delili

310-Çevremizde Allah’ın varlığını gösteren neler vardır?

&Varlık âlemindeki olağanüstü düzen (Örneğin, bütün insanların parmak izlerinin birbirinden farklı olması), her yaratılanın bir yaratıcısının olması zorunluluğu, her hareket edenin bir hareket ettiriciye ihtiyaç duyması gereği…

311-Hangi ayetin konusu parmak izidir?

&“İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. (Kıyamet, 3-4)

312-Evrenin genişlemekte olduğu bilgisini hangi ayetten edinmekteyiz?

&‘’Göğü kudretimizle biz kurduk ve onu genişleten de biziz.’’(Zariyat,47)

313-‘’Kurana göre kâinat evrende büyüme gelişme istidadına sahiptir. Bu yüzden her şey ezelde takdir edilmiş değildir’’ diyen kimdir?

&Muhammed İkbal

314-Dünyamızın yaratılışı bilimsel olarak nasıl açıklanmaktadır?

&Yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla evren ortaya çıkmıştır.

315-‘’Allah evreni yaratmadan önce ne yapıyordu?’’ sorusu neden bir çelişkidir?

&Çünkü ‘’önce’’ ve ‘’sonra’’ kavramları, evrenin yaratılmasından sonra, güneş sistemine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Allah evreni yaratmazdan önce bu kavramlar yoktu. Allah için mekân ve zaman söz konusu değildir.

316-Dünyanın oluşum aşamaları Kur’an-ı Kerim’de ne şekilde yer almaktadır?

&Gökler ve yerin bitişik iken ayrılması (Enbiya, 30), dört evrede yer küre (Fussilet, 10) iki evrede de gökler (Fussilet, 12) İki evrede yerkürenin katmanları ve kabuğu oluşurken, iki evrede de yeryüzünün dağları, denizleri ve ovaları şekillenmiştir.

317-Allah’ın yaratması hangi şekillerde gerçekleşmektedir?

&Yoktan var etme, var olandan yaratma.

318-Allah’ın yaratmasıyla ilgili olarak Kur’an’da ne gibi örnekler yer almaktadır?

&‘’Bir şeyi yaratmak istediği zaman onun yaptığı ‘ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.’’(Yasin,82)

319-Yüce Allah’ın temel özellikleri nelerdir?

&Allah vardır ve birdir, her şeyi yaratandır, yaşatandır, gözetendir.

320-Allah’ın insana olan yakınlığı hangi ayette işlenmektedir?

&‘’Eğer kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına karşılık veririm. O halde onlarda benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yol üzere gidebilsinler.’’ (Bakara,186)

321-Allah’ın insanları sürekli gözetlemekte olduğunu ifade eden bir ayet söyleyiniz?

&“Ant olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız” (Kaf, 16)