Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

50-Rasulüllah’ın Hastalığı Ve Vefatı

RASULÜLLAH’IN HASTALIĞI VE VEFATI 

953-Peygamberimiz(s.a.v) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden hangisinin evinde tutulmuştur?

&Hz. Meymune’nin

954-Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamberin hastalığı esnasında cemaate kaç vakit namaz kıldırdığı rivayet edilir?

&Perşembe günü yatsı namazından başlayarak toplam 17 vakit namaz kıldırdı. (3 gün)

955-Hz. Peygamber hastalanınca, vakit namazlarını kime kıldırmasını emretti?

&Hz. Ebu Bekir

956-Hz. Peygamber hangi sahabelerin arkasında namaz kılmıştır?

&Hz. Ebu Bekir ve Abdurrahman b. Avf

957-Peygamberimiz (s.a.v)’in cemaata kıldırdığı ilk ve son namaz hangisidir?

&İlk kıldırdığı namaz akşam namazıdır. Hastalandığında ‘’Mürselat suresini’’ okuyarak kıldırmış olduğu son namaz akşam namazıdır.

958-Cenab-ı Hakk’ın ‘’İzâ câe nasrullahi ve’l-fethu’’ kavl-i şerifi, neyi haber veriyor, anlatıyor?

&Peygamberimizin vefatını (Rasulullah’a bu sure nazil olduğunda; “Bu benim vefatımı bildirmektedir. Vaktim gelmiştir.” dedi)

959-Hz. Peygamber; eşi Hz. Aişe’nin kolları arasında ruhunu ne zaman teslim etmiştir?

&Hicretin 11. yılında, Rebiu’l-evvel ayının 1 gününde, Pazartesi günü öğleden sonra, 63 yaşında (1 Rebiül-evvel 11 H./27 Mayıs 632 M.) vefat etti. Bir gün sonra Salı günü akşam vakti defnedildi. (Farklı tarihler var ama diyenet yayınlarında yukarıdaki tarih verilmiştir.) Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi (8 Haziran 632’de)

960-Hz. Peygamberin cenazesini kim yıkadı, kim yıkamasına yardım etti?

&Hz. Ali yıkadı. Hz. Abbas, Üsame bin Zeyd, Hz. Abbas’ın oğulları Fazl ve Kusem yardım ettiler

961-Hz. Peygamberin mübarek mezarını lahd şeklinde kim kazdı, kim kabirdeki hizmeti bitirip en son çıkan idi ve hangi gün defnedildi?

&Kazan: Ebu Talha el Ensari (Zeyd bin Sehl)

&Son çıkan: Abbas’ın oğlu Kusem

&Gün: Çarşamba günü gece yarısına doğru 

962-Hz. Peygamberi kabrine kimlerin indirdikleri rivayet edilir?

&Hz. Ali                      &Fazl bin Abbas           

&Kusem bin Abbas   &Üsame bin Zeyd

963-Hz. Peygamberimizin vefatından sonra arkada bıraktığı masivalar hakkında ne gibi bilgiler vardır?

&Hastalandığı esnada yanında bulunan 7 dirhemin fakirlere dağıtılmasını istemiştir

&Hz. Peygamber nakit  miras bırakmamıştır

&Vefat ettiğinde köle ve cariyesi yoktu

&Hz. Peygamber, hayvanları ile bazı ev aletleri ve ayakkabısını Hz. Ali ailesine verdiği kaydedilir.

&Hz. Peygamberin hırkası, kılıcı ve yüzüğü devlete kalmıştır

&Gayrı menkul malları arazilerin intifa hakkı kendinde kalmak şartıyla kamunun istifadesine vakfetmiştir

&Hz. Peygamberin manevi mirası Kur’an ve Sünnettir.

964-Hz. Ali’ye “Ey Ali! Allah aşkına, Rasulullahın hizmetinden bizi de, nasiblendir!” diye and verdi. Hz. Ali in öyle ise!” dedi. O da, kabrin içine indi. Bu sahabe kimdir?

&Evs bin Havli

965-Efendimiz’in Refikül Ala’ya kavuşma olarak tarif ettiği vefatı 63 yaşında olmuştur. Altı çizili kelime ne demektir?

&Büyük dosta-Cenabı Allah’a

966-Hz Peygamber nerede vefat etti ve nereye defnedildi?

&Hz Aişe’nin odasında vefat etti ve oraya defnedildi.

967-Rasulüllah’ın cenaze namazı nasıl kılındı?

&Cemaat teşkili mümkün olamadığından herkes tek başına girip namazı kıldılar. Önce erkekler, sonra kadınlar, daha sonra da çocuklar girip bu ulvi vazifeyi yerine getirmişlerdir.

968-Hz Peygamberin vefat haberi üzerine “…Vallahi O vefat etmedi, tıpkı Musa’nın gitmesi gibi tekrar ümmeti arasına dönüp gelmek ve kıyamet gününe kadar bu insanların başında bulunmak üzere Allah’ın katına vardı.” Cümlesini kim söylemiştir?

&Hz. Ömer

969-“Ey inananlar! Muhammed’e tapınan kimse bilsin ki gerçekten o vefat etmiştir. Allah’a kul olan ve ona ibadet eden kimse, bilsin ki Allah bakidir, asla vefat etmez” sözünü kim söylemiştir?

&Hz. Ebu Bekir

970-Hz Peygamber aile hayatında çok geçimli idi. Evinde boş durmazdı. Hz Hatice: -Ya Ebe’l Kasım, yorulma, deyince O’na: ”Bu dünyada 4 şeyden hoşlanmam onlardan Allah’a sığınırım diyordu”.Bunlar nelerdi?

&Korkaklık    &Cimrilik 

&Tembellik    &Pislik

971-Resulüllah miras olarak bizlere ne bıraktı?

&Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. Onun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allahın kitabı Kuran ve Benim Sünnetim buyurmuştur.

 972-İlk türbe nerede yapıldı?

&Hücre-i Saâdet, sonra Bakî kabristanında ezvâc-ı tâhirât’ın kabirleri üzerine yapıldı.