Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

50-Hadis Rivayet Eden Başlıca Sahabeler

HADİS RİVAYET EDEN BAŞLICA SAHABELER

178-Hadis rivayet eden başlıca sahabeler kimlerdir?

&Ebu Hureyre ———–        5374 hadis            

&Abdullah ibn Ömer—         2630 hadis            

&Enes bin Malik ——–        2286 hadis            

&Ayşe ———————       2210 hadis

&Abdullah b. Abbas —         1660 hadis (Mekke’de)

&Cabir bin Abdullah—         1540 hadis (Medine’de)      

&Ebu Said el-Hudri —          1170 hadis

&Ebu Musa el Eşari——-     (Kufe’de)

&Ebu zeyd el Ensari——     (Basra’da)

&Ukbe bin Amir————     (Mısır’da)

&Ubade bin Samit———-   (Şam’da)

&Hakem bin Amr el Gıfari-   (Horasan’da)

&Hz. Ali

&Abdullah bin Mesud

&Enes bin Malik

&İmran bin Husayn

&Amr bin As

&Amr bin As’ın oğlu (Abdullah)

&Muaz bin Cebel

&Ebu Derda

&Bureyde el Eslemi

&Ebu Berze el Eslemi

179-Hz. Aişe’yi hadis rivayeti konusunda Rasulüllah’ın hangi hanımı takip eder?

&Ümmü seleme annemiz

180-Fazla hadis rivayetiyle isimleri öne çıkan hanımlar kimlerdir?

&Ümmü Habibe                

&Hafsa binti Ömer

&Esma binti Ümeys          

&Esma binti Ebubekir

&Ümmü Hani                     

&Ümmü Atiye